Förbigå menyn
daghem

Klemettilän päiväkoti

Uppmärksamma!

Verksamheten slutar 31.5.2024!

Klemettilän päiväkoti är ett litet och hemtrevligt daghem på Dammbrunnens parkbetonade och naturnära område invid en skog.

Daghemmet har förlängd öppettid. Daghemmet är öppet vardagar kl. 6.30-17.00. Vårt daghem är finskspråkigt.

Fördelen med ett litet daghem är att hela daghemmets personal känner barnen. Småbarnspedagogiken genomförs hos oss med tanke på barnets bästa i samarbete med föräldrarna. Vår verksamhetsidé är att stöda barnets individuella utveckling i en yrkesskicklig, motiverad och trygg atmosfär. Vi strävar efter att ge barnet utmaningar och glädjeupplevelser för utvecklande och stärkande av en sund självkänsla med beaktande av barnens utgångsnivå och olikhet. Viktigt för oss är att ta hänsyn till andra och ett bra uppförande.

Barngrupper

Barngrupper:

  • Puput, under 3 år
  • Oravat, 4-6 åringar

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Adress

Vi har öppet

  • 6.30 - 17.00