Förbigå menyn
lapset leikkivät matolla

Öppen småbarnspedagogik

Uppmärksamma!

Verksamheten slutar 31.5.2024!

 

I Vasa finns två öppna daghem.

Verksamheten vid Öppna daghemmet Lönneberga är både öppen daghemsverksamhet och klubbverksamhet. Verksamheten tvåspråkig.

Huutoniemen avoin päiväkoti erbjuder öppen daghemsverksamhet.

Verksamheten i det öppna daghemmet är avsedd för samtliga Vasabarn som är under skolåldern samt för deras föräldrar och vårdare. Verksamheten är avgiftsfri och man kan delta i den utan förhandsanmälan.

Den öppna småbarnspedagogiken är en planmässig och målinriktad verksamhet som baserar sig på planen för småbarnspedagogik. Vi vill stöda familjerna i deras barnuppfostran, ge familjerna möjlighet att bekanta sig med varandra samt erbjuda barnen leksällskap och mångsidig verksamhet.

Klubbverksamheten vid de öppna daghemmen

 • Klubbverksamheten är avsedd för Vasabarn som inte är inom den kommunala småbarnspedagogiken.
 • Avsedd för barn i åldern 3-5 år.
 • Klubben är avgiftsfri och barnen har med sig egen matsäck.
 • Klubbverksamheten ordnas tre gånger i veckan i Lönneberga öppna daghem, 3 timmar per gång.

Klubben är ett bra alternativ för barn som vårdas hemma och behöver regelbunden gruppverksamhet. Hemvårdsstöd som beviljats föräldern kvarstår, fastän barnet deltar i ett öppet daghems klubb.

För varje barn görs en egen plan för småbarnspedagogik då klubbverksamheten inleds.

Barn och familjer som omfattas av den öppna småbarnspedagogiken har vid behov även möjlighet att få stöd inom specialsmåbarnspedagogiken i ärenden som hänför sig till barnets uppväxt och utveckling.

Ansökan till en klubb

Ansökningstiden för klubbverksamheten som börjar på hösten 2023 är 3–17.4.2023

Till dem som fått en klubbplats sänds ett beslut hem i maj.

Ansökningar till klubbverksamheten kan lämnas in året runt. Om det finns lediga platser kan barnet börja klubben mitt i verksamhetsperioden.

Ansökan är i kraft fram till slutet av maj under klubbens pågående verksamhetsår. Verksamhetsåret 2023 – 2024 börjar börjar 15.8.2023 och slutar 31.5.2024.

Anmälan till klubben görs elektroniskt. Fyll i ansökan till ett öppet daghems klubb här.

Verksamhetstider

Inom de öppna daghemmens verksamhet iakttas förskoleundervisningens verksamhetstider. Se verksamhetstiderna för de öppna daghemmen på varje verksamhetsenhets sida.

Lovtider, då verksamhet inte ordnas:

 • Höstlovet
 • Självständighetsdagen
 • Jullovet
 • Sportlovet
 • Påsken
 • Första maj
 • Kristi himmelsfärdsdag

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Adress

 • Vaahteramäen avoin päiväkoti/Öppna daghem Lönneberga Korsholmanpuistikko 31, Vaasa

  Öppna kartan