Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Ristinummen avoin päiväkoti

Det öppna daghemmet är avsett för Vasabarn under skolåldern och deras föräldrar och vårdare. Man kan delta utan förhandsanmälan. Vårt daghem är finskspråkigt.

Syftet är att stöda både barnets utveckling och den vuxna i fostringsarbetet.

I det öppna daghemmet leker, sjunger, pysslar, gympar, målar, bakar vi och gör utflykter tillsammans.  För de vuxna ordnas bland annat sakkunnigbesök och produktdemonstrationer.

Kaffe, te och mjölk serveras mot en liten ersättning. Man kan också ta med egen matsäck, som går att värma i mikro. I det öppna daghemmet är alla vuxna tillsammans med barnen, men huvudansvaret för barnet har den vuxna som har med sig barnet. Till daghemmet kan man komma när det passar för den vuxna och barnet.

Daghemmets klubb är avsedd för Vasabarn främst i åldern 3-5 år som inte är inom den kommunala småbarnspedagogiken. I klubben får barnen pyssla, sjunga, leka och gympa. Sök klubbplats

Syftet med det öppna daghemmets verksamhet är att ge barnen och de vuxna en möjlighet att leka tillsammans och bekanta sig med andra barn och vuxna och att ge variation under dagen.

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Höstves, Kapellbacken, Korsnäståget och Gamla Vasa

Alkulan päiväkoti

Esikon päiväkoti

Kappelinmäen päiväkoti

Ristinummen päiväkoti

Haga daghem

Familjedagvård

De privata servicesedeldaghem:

Tuulenpesän päiväkoti

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Telefon

  • 0400 949 211

Adress

Vi har öppet

  • Öppna daghem: 9.00-15.00 (seikkailurata: fre klo 11-13)

  • Klubben: må-ons klo 8.30-12.30 (liikuntapainotus)

  • Babyöppet: mån klo 13-15