Förbigå menyn

Öppna daghemmet Lönneberga

Verksamheten vid öppna daghem är avsedd för samtliga Vasabarn som är under skolåldern samt för deras föräldrar och vårdare. Ingen förhandsanmälan behövs för att kunna delta i verksamheten. Verksamheten är avgiftsfri.

Vid det öppna daghemmet Lönneberga är verksamheten tvåspråkig, och i personalen ingår en svenskspråkig och en tvåspråkig arbetstagare.

Det centrala i den öppna småbarnspedagogiken är lek, motion, utforskning och konstupplevelser. I verksamheten ingår bl.a. musik, handens färdigheter, miljöfostran och motion. Leken har en central roll i verksamheten.

Vårt daghem är tvåspråkigt. Detta innebär att barnen får bekanta sig med ett främmande språk, dvs. finska eller svenska, bland annat via sång och lek.

Sök klubbplats

Månadsprogram

Klubbverksamhet:

Tisdagar och onsdagar  kl. 9 – 12.

Öppet daghem:

Måndagar och fredagar kl. 9 – 15.

Augusti:

Må 8.8 – Fre 12.8 Öppet hela veckan 9 – 13.
Må 15.8 Öppet 9 – 13, sångstund.
To 18.8 *Parkverksamhet 9 – 11.
Fre 19.8 Öppet 9 – 13, pyssel.

Må 22.8 Öppet 9 – 13, sångstund.
To 25.8 *Parkverksamhet 9 – 11.
Fre 26.8 Obs! Vi har stängt!

Må 29.8 Öppet 9 – 13, sångstund.

*Parkverksamhet ordnas på öppna daghemmets gård torsdagar kl. 9 – 11 och är avsedd för 3 – 5-åringar. Förhandsanmälningar för parkverksamheten görs genom att ringa till nr. 040 168 7133 föregående måndag.

Augustiprogram (pdf)

Verksamheter hösten 2022

Klubbverksamhet

Höstens verksamhet börjar 16.8.2022. Klubben samlas 2 gånger i veckan, tisdagar och onsdagar kl. 9 – 12.

Öppen verksamhet

Öppen verksamhet ordnas måndagar och fredagar kl. 9 – 13.

Parkverksamhet (nytt!)

Parkverksamhet ordnas på öppna daghemmets gård torsdagar kl. 9 – 11 och är avsedd för 3 – 5-åringar. Förhandsanmälningar för parkverksamheten görs till daghemmet per telelefon (040 168 7133) föregående måndag.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Telefon

Adress

Vi har öppet

  • Öppna daghem: måndagar och fredagar kl. 9 - 15

  • Klubben: ti - to kl. 8.30-12.30