Förbigå menyn

Öppna daghemmet Lönneberga

Verksamheten vid öppna daghem är avsedd för samtliga Vasabarn som är under skolåldern samt för deras föräldrar och vårdare. Ingen förhandsanmälan behövs för att kunna delta i verksamheten. Verksamheten är avgiftsfri. Det centrala i den öppna småbarnspedagogiken är lek, motion, utforskning och konstupplevelser. I verksamheten ingår bl.a. musik, handens färdigheter, miljöfostran och motion. Leken har en central roll i verksamheten.

Vi syftar att starta använda språkdusch i vår verksamhet i september. Detta innebäar att barnen får bekanta sig med ett främmande språk, dvs. finska eller svenska, bland annat via sång och lek.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Telefon

  • 0401687133

Adress

Vi har öppet

  • Öppna daghem: mån och fre klo 8.30-15.00 och tis och tor klo 13.00-15.00

  • Kluppen: ti-to klo 8.30-12.30