Förbigå menyn
barnen leka i daghemmet

Svenskt språkbad i småbarnspedagogiken

Språkbadet börjar när barnet är fem år och fortgår under hela den grundläggande utbildningen. Syftet är att erbjuda finskspråkiga barn en möjlighet att få starka kunskaper i svenska.

I språkbadet använder lärarna och barnskötarna inom småbarnspedagogiken svenska som undervisningsspråk, och barnen kan använda både finska och svenska.

Daghemmen

I Vasa ges språkbadsundervisning vid daghemmen Huvikumpu, Inkerinpuisto och Satamapuisto.

Till språkbadsundervisningen tas årligen totalt 66 barn, och av dem bildas tre grupper.

Språkbadsgrupperna verkar i enlighet med Vasas plan för småbarnspedagogik och läroplanen för förskoleundervisning.

Hur man ansöker

Ansökningstiden till språkbadsundervisningen i svenska är årligen i februari. För barn födda år 2015 ska man ansöka i februari 2020.

Ansökan om en plats görs elektroniskt. I den elektroniska ansökan väljs alternativet kielikylpypäiväkoti som enhet.

Ansökningar som lämnats in utanför ansökningstiden eller till andra enheter beaktas inte i fråga om språkbad.

I språkbadsgrupperna kan barnen delta i småbarnpedagogiken enligt behov.

Valkriterier

Valkriterier

  • Barnet bor i Vasa.
  • Föräldrarna ordnar transporten till daghemmet.
  • Barnet har finska som modersmål eller goda kunskaper i finska. Vid behov ger speciallärarna inom småbarnspedagogiken eller en lärare i finska som andra språk ett utlåtande om hur tillräckliga språkkunskaperna är.

Ifall de sökande är flera än platserna, lottas platserna ut.

De barn som blir utan en plats ställs på en reservlista enligt resultatet vid utlottningen. Ifall platser blir lediga, fylls de enligt ordningen på reservlistan. Reservlistan gäller under verksamhetsåret i fråga.

Tidpunkten för granskning av att valkriterierna uppfylls är den dag då ansökningstiden går ut.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt