Förbigå menyn

Social- och hälsovårdsservicen

Från och med 1.1.2022 svarar Österbottens välfärdsområde för vasabornas social- och hälsovårdstjänster.

Kunder och patienter betjänas i regel av samma bekanta yrkesmänniskor på den bekanta hälsostationen eller i socialvårdens service. Också specialsjukvårdens tjänster finns fortsättningsvis på samma ställen som hittills.

Den största ändringen ur kundernas och patienternas synvinkel är organisationens namn och nya servicenummer. Bedömningen av behovet av vård, rådgivning och tidsbokning till hälsovården koncentreras till Kundservicecentralen, som du når på numret 06 218 9000. Social- och krisjouren når du på numret 06 218 9555.

Alla kontaktuppgifter och den mest aktuella informationen om social- och hälsovården i Vasa finns på Österbottens välfärdsområdes webbplats på adressen osterbottensvalfard.fi