Förbigå menyn

Vasa stads åtgärder i coronavirussituationen

På den här sidan uppdaterar vi vid behov information om coronasituationen i Vasa. Följ också med aktuellt om corona inom Österbotten på samkommunen för Österbottens välfärdsområdes webbplats.

Kom ihåg att stanna hemma även om du bara har lindriga symptom som tyder på coronavirus. Kom också ihåg att hålla säkerhetsavstånd, sköta hygienen, hosta och nysa på rätt sätt samt tvätta händerna.

Se aktuella rekommendationer och anvisningar på samkommunen för Österbottens välfärdsområdes webbplats.

Coronavaccineringar och coronapass

Coronavirusvaccineringar pågår i välfärdsområdet. Information om coronavirusvaccineringar, tidsbokning samt coronapass vad gäller vårt område finns på samkommunen för Österbottens välfärdsområdes webbplats.

Om du har symtom och känningar som tyder på att du kan ha fått coronaviruset:

Gör en symptombedömning för coronavirussjukdom på webben www.omaolo.fi och läs närmare anvisningar på samkommunen för Österbottens välfärdsområdes webbplats om att söka sig till vård.

 

Följ informationen om coronaviruset

Invånarna ges rådet att också följa med den lägesbild som Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger och iaktta THL:s anvisningar. 

Institutet för hälsa och välfärd
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Information om coronaviruset på teckenspråk (THL)
Om coronavirussituationen oroar (THL) (finska)
Råd kring missbruks- och beroendeproblematik under coronapandemin (THL)
Twitter: @THLorg
Utrikesministeriets reseinformation
Coronaoro-chat (stödtjänst som produceras av HUS och fungerar i Psykporten).

Coronans verkningar på staden service

Du kan kontrollera de rekommendationer och begränsningar som är i kraft för serviceformerna nedan.

Grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet

  • Förvaltningen för Vasa stads småbarnspedagogik och grundläggande utbildning begränsar kundbetjäningen. Kundservicen ska bara kontaktas per telefon och e-post, besök kan endast göras genom tidsbokning i förväg.

Småbarnspedagogik

Biblioteks- och kulturtjänster, museer

  • Situationen förändras hela tiden och det kan komma snabba förändringar i bibliotekens öppettider eller praxis.  Noggrannare coronarestriktioner finns på bibliotekets webbsidor.
  • Vasa stads museer har öppet som vanligt. Noggrannare coronarestriktioner finns på museernas webbsidor.

Idrottsservicen

  • Vasa stads idrottsservices gruppmotionsverksamhet och vattengympan i simhallen fortsätter igen efter pausen måndag 7.2. Också familjemotionen och familjeskridskoåkningen återkommer efter pausen. Läs mera.

Vasas teatrar (Vaasan kaupunginteatteri & Wasa Teater)

Vasa stadsorkester

  • Vasa stadsorkester

Medborgarinstitutet Alma, TaiKon och Kuula-institutet

Ungdomsservicen

Högskolor

  • Vasas kulturaktörer erbjuder nya sätt att använda deras tjänster under denna exceptionella tid. På sidan hittar du tips till distansundervisning och digitala fritidsaktiviteter.