Förbigå menyn

Information om coronaviruset

möte

Ekonomi, arbete och utkomst

  • Ekonomiskt stöd

    Utkomststödet är den form av utkomstskydd som beviljas i sista hand. FPA ansvarar för det grundläggande utkomststödet och kommunerna för det kompletterande utkomststödet.

  • Den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen (TYP) är en samarbetsmodell för kommunen, TE-byrån och FPA och den betjänar personer som varit långvarigt arbetslösa.