Förbigå menyn

Ekonomiskt stöd

Utkomststödet är den form av utkomstskydd som beviljas i sista hand. FPA ansvarar för det grundläggande utkomststödet och kommunerna för det kompletterande utkomststödet.

Elektronisk ärendehantering

https://asiointi.vaasa.fi/

Följande blanketter kan behövas när du ansöker om kompletterande utkomststöd:

Ansökan om kompletterande utkomststöd

Anmälan om kontonummer

Fullmakt

Här kan du läsa tillämpningsanvisningarna för kompletterande utkomststöd som har varit i kraft från 1.4.2019:

Tillämpningsanvisningar

Ansökan om begravningsbidrag samt anvisningar hittar du här:

Ansökan om bidrag för begravningskostnader

Begravningskostnader (anvisningar till anhöriga)