Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Måltider inom serviceboende och Vasa stadssjukhus

Matservice i Teese Botnia Oy Ab tillreder maten till seniorhus, serviceboendeenheter och Vasa stadssjukhus.

I Vasa har pensionärerna möjlighet till lunch på följande ställen:

  • Bruksgårdens servicecenter, Brändövägen 39: vardagar och veckoslut kl. 10.30 – 12.30
  • Berghemmets servicecenter, Berggatan 2 – 4: vardagar kl. 11.00 – 13.00
  • Huvudhälsostationens näringscentral, Smedsbyvägen 14 – 16: vardagar kl. 11.00 – 13.00 enbart för pensionärer som har en anhörig som vårdas på avdelning på stadssjukhuset. Under veckosluten kl. 11.00 – 13.00 för alla pensionärer.

Matservice använder en sex veckors roterande basmatsedel som bas för menyplaneringen. I menyn beaktas bl.a. helger, säsongens råvaror, specialdieter och näringsmässiga synvinklar. Måltiden består av varm mat, sallad och/eller varma grönsaker, bröd, efterrätt och mjölk.

Matsedeln och ytterligare information om matservicen finns på sidan Matservice i Teese Botnia Oy Ab.

Ta kontakt

Servicenummer betjänar på måndag-torsdag kl. 8-15 och på fredagar kl. 8-14

Matservicedirektör Minna Jokinen

TeeSe Botnia Oy Ab:s www-sidor