Förbigå menyn

Information om coronaviruset

I hemma 19

Boendeservice för klienter inom missbrukar- och mentalvården

Syftet med boendeservicen är att stöda klienten till rusfrihet, att sköta sig själv samt hanteringen av vardagen. Målet är att förbättra livskvaliteten och öka välbefinnandet.

Aaltohemmet

Aaltohemmet är en enhet som erbjuder effektiverad boendeservice och upprätthålls av Vuxen social- och vårdservice som är en del av Vasa stads social- och hälsosektor.  Servicen är riktad till vuxna Vasabor som aktivt använder rusmedel och som inte förmår ta ansvar för självständigt boende och inte klarar av vardagen utan stöd och handledning. Målet med verksamheten är att för invånarna möjliggöra en säker miljö, där det genom olika stödåtgärder strävas att förbättra livskvaliteten och till att minska på de skador som förorsakas av missbruket. Klienterna stöds och hjälps i samband med att lösa utmaningar som bl.a. berör hälsa, utkomst, boende och arbete. I Aaltohemmet finns 9 klientplatser, där varje hyrestagare har en 24 m2 etta, som har kokvrå samt wc- och duschutrymme. Klienterna har hyreskontrakt.

Personalen stöder klienten i att klara av de dagliga hemsysslorna och andra funktioner som berör hanteringen av vardagen. I Aaltohemmet hänvisas klienten till självständighet genom att beakta dennes individuella funktionsförmåga.

Syftet med verksamheten är:

 • att bemöta klienten heltäckande genom att beakta psykiska, fysiska och sociala aspekter
 • att motivera klienten till att minska på rusmedelsanvändningen samt att vara målinriktad
 • upprätthålla hemlösöre, säkerhet och trivsel
 • sporra invånaren till samhällelighet och till kamratstödsgrupper
 • stöda klienten enligt en individuell plan för förverkligande
 • effektivt samarbete med andra aktörer (t.ex. Missbrukarcentralen, hälsostationerna, VCS, FPA, socialarbetet, apoteket)

Silmuhemmet

Silmukoti är en enhet som erbjuder effektiverat serviceboende för Vasabor inom missbrukar- och mentalvårdsrehabilitering och upprätthålls av Social- och vårdservice för vuxna som är en del av Vasa social- och hälsosektor. Servicen är riktad till klienter som inte klarar av självständigt boende och behöver stöd i de vardagliga funktionerna. Silmukoti erbjuder en möjlighet till en ny form av rusfri livsstil. I Silmukoti finns 15 klientplatser. Var och en har ett eget rum, måltids-, vistelse- och tvättutrymmena är gemensamma. Klienterna är i hyresförhållande och i Silmukoti strävas till att skapa en hemlik och trygg miljö. I Silmukoti strävas till att minska på rusmedelsanvändningen eller till rusfrihet. Arbete utförs med rehabiliterande arbetsmetoder genom att beakta den individuella funktionsförmågan.

Syftet med verksamheten i Silmukoti är:

 • att bemöta klienten heltäckande genom att beakta psykiska, fysiska och sociala aspekter
 • motivera klienten till nykterhet, att minska på rusmedelsbruket och att sköta om den egna hälsan
 • upprätthålla hemlösöre, säkerhet och trivsel
 • att stöda klienten i att klara sig självständigt genom att beakta funktionsförmågan
 • att sporra klienten till samhällelighet, kamratstödsgrupper, positiva människoförhållanden samt funktionalitet (hobbyverksamhet)
 • att respektera klientens självbestämmanderätt
 • effektivt samarbete med andra aktörer (t.ex. Missbrukarcentralen, hälsostationerna, VCS, FPA, socialarbetet, apoteket)
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Vasa stads egna boendeenheter:

Silmukoti
Dammbrunnsvägen 6
65100 Vasa

Aaltohemmet
Fiskaregatan 13
65100 Vasa

Ledande handledaren för Silmukoti och Aaltohemmet
tfn 06 325 2402, 040 688 5531
(Dammbrunnsvägen 6, Vasa)

Kansliet och handledarna i Silmukoti
tfn 06 325 2394, 040 673 5375

Kansliet och handledarna i Aaltohemmet
tfn 06 325 2880, 040 701 2911

Kontakt och förfrågningar:

Serviceenhetschefen för boendeservice för personer inom mentalvårds- och missbrukarrehabilitering, tfn 06 325 2380, 0400 866 789 (under kontorstid)
(Handelsesplanaden 8, Vasa)