Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Käsi kädessä

Center för mental- och beroendevård Horisonten

Vi erbjuder icke-brådskande öppen mentalvårdsservice för 25 år fyllda och äldre Vasabor. Vi erbjuder hjälp vid missbruks- och beroendeproblem för 25 år fyllda personer från Vasa och avtalskommunerna.

Vasas Center för mental- och beroendevård Horisontens service

  • Mentalvårdsservicen är riktade till Vasabor samt med betalningsförbindelse även för andra kommuner.
  • Tjänster för problem med missbruk och beroende åt över 25 åriga Vasabor samt invånare i avtalskommunerna Kaskö, Kristinestad, Korsholm, Korsnäs, Laihela, Malax, Närpes, Storkyro och Vörå samt med betalningsförbindelse även för invånare i andra kommuner.
  • Hjälp vid utmanande livssituationer.

Service är frivillig, konfidentiell och avgiftsfri för klienterna. Remiss behövs inte.

Du kan bli klient hos oss

Ungdomsstationen Klaara hjälper 13-24 åringar. Läs mera om Klaara.

Serviceutbud

·         Terapeutiska samtal

·         Rådgivning och handledning

·         Psykiatritjänster

·         Ansökan om FPA-terapi

·         Vårdhänvisning i samarbete med företagshälsovården

·         Ansökan om rusmedelsrehabilitering

·         Körduglighetsuppföljning

·         Utvärdering för substitutionsbehandling

·         Akupunktur

Mentalvårdsservicemottagning i Lillkyro

Vi tar emot i Lillkyro endast genom tidsbokning på tisdagar i lokalerna för rådgivningen i samband Lillkyro hälsostation (adr. Lillkyrovägen 18, Lillkyro). Bokningar må–fre kl. 10-14 från telefonnummer 06 325 2800

Hälsorådgivningspunkten Tipsi

Vid hälsorådgivningspunkten kan du byta ut använda sprutor och nålar till rena och få tidig vårdhandledning i fråga om rusmedelsberoende. Du kan besöka Tipsi anonymt.

Genom hälsorådgivningspunkten finns det möjlighet att få en remiss till laboratorieprover för B- och C-hepatit samt HIV.

Psykporten

I Psykporten finns det tillförlitlig information, program för egenvård samt handöedning av olika tjänster gällande frågor om psykiska hälsa. Psykporten (www.mielenterveystalo.fi)

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Ringbud och annuleringar må–fre kl. 9–15

Besöksadress

Öppethållningstider

  • må kl. 8–17, ti–to kl. 8–16 och fre kl. 8–15.

Hälsorådgivningspunkten Tipsi

Besöksadress:
Rådhusgatan 28
65100 Vasa

Öppet: under tisdagar och torsdagar kl. 14-16