Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Unga sitter

Missbrukarcenter

Missbrukarcenter har följande service:

Tillnyktringsvård

Tillnyktringsvårdens syfte är att säkerställa att klienten tryggt klarar sig ur det akuta berusningstillståndet.

Servicen riktar sig till över 18 åriga Vasabor. Från avtalskommunerna och andra kommuner behövs betalförbindelse.

I tillnyktringsvården ingår:

 • bedömning av klientens berusningstillstånd
 • övervakad tillnyktring från berusningstillståndet
 • planering av fortsatt vård och övergång till akutvård

Tillnyktringsvård erbjuds i initialskedet av vården i missbrukarcentret då klienten är berusad. Vården är kortvarig och dess syfte är att garantera kontinuitet i vården.

Syftet med avgiftningen och avvänjning

Syftet med avgiftningen och avvänjningen är att få ett missbruk som pågått länge att sluta.

Servicen är riktad till 18 år fyllda Vasabor. Från avtalskommunerna och andra kommuner behövs betalförbindelse.

Avgiftningen genomförs enligt klientens individuella behov. Vi gör tillsammans med klienten upp en individuell plan för den fortsatta vården.

I avgiftningen och avvänjningen ingår:

 • motivera till att sluta använda rusmedel
 • medicinsk hjälp vid avvänjningssymptom samt återställande av den fysiska konditionen
 • psykosocialt stöd och individuella diskussioner
 • uppgörande av en plan för fortsatt vård

Substitutionsvård för opioidberoende

Substitutionsvård är en vård med läkemedel  avsedd för opioidberoende personer. Syftet med substitutionsvård är att få klienten att få fotfäste i samhället och att minska skadorna av  missbruket. Vården baserar sig på ett starkt psykosocialt stöd.

Servicen riktar sig till över 18 åriga Vasabor. Förutsättning till vårdtillgång är att bedömningsperioden förverkligas inom öppenvården (Horisonten/Klaara) och att kriterierna för substitutionsvård (33/2008) uppfylls.

Substitutionsvård är långvarig vård, som grundar sig på ett vårdavtal och samarbete med klienten. Utgångspunkten för den polikliniska behandlingen är patientens egen motivation och vilja till egenvård och att ändra livsstil.

I substitutionsvården ingår:

 • läkemedelsbehandling
 • individuellt vårdförhållande
 • inlärning av rusmedelsfri livsstil, förbättrande av den psykiska och fysiska hälsan
 • inlärning av livshantering, utbildning, sysselsättning enligt egna resurser
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Adress

 • Roparnäs sjukhusområde, avdelning C1 Seriegatan 2, Vasa

  Öppna kartan

Öppethållningstider

 • Öppet dygnet runt