Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Keväinen kuva Tammikaivon terveysasemasta

Sjukhusservice

Vasa stadssjukhus erbjuder kommuninvånarna kortvarig akut sjukhusvård och rehabilitering. I sjukhuset finns även en avdelning för hospisvård.

I Vasa stadssjukhus sköts under korta vårdperioder akut insjuknade och därtill rehabiliteras patienter vars sjukdom inte kräver specialsjukvård. Målet med vården är att bota det akuta hälsoproblemet och förbättra patientens funktionsförmåga och genom detta möjliggöra hemmaboende.

I sjukhuset finns även hemsjukhus.

Ytterligare uppgifter om hemsjukhuset här.

Alla nyheter om situationen med coronaviruset

Besökstider

Besöksanvisningar i stadssjukhuset 18.10.2021

Vi har återgått till normal besökarpraxis på avdelningarna. Besöken sker hälsosäkert; det är förbjudet att komma till avdelningen med symptom i luftvägarna. Vi följer god hygienpraxis (OBS! Användning av handdesinficering).

Användning av ansiktsmask är obligatorisk för besökare.

Besökstid varje dag kl. 14-16 och 18-19, avdelningar 5, 6 och 9.
Avdelning 7 fria besökstider.

Avdelning 5: 040 537 9057, tfn 040 705 4818. Till anhöriga tfn 040 668 9988.
Avdelning 6: tfn 06 325 1780, tfn 040 621 1235. Till anhöriga tfn 040 707 6532.
Avdelning 7: tfn 06 325 1890, tfn 06 325 1891. Till anhöriga tfn 040 571 6226.
Avdelning 9: tfn 06 325 1940, tfn 06 325 1941 och tfn 040 627 9669.

  • Hemsjukhuset är ett alternativ till sjukhusvård och erbjuder sjukvård i hemmet och i serviceboendeenheter. Det är fråga om dygnet runt -verksamhet. För hemsjukhusvård behövs läkarremiss.

Kontaktuppgifter