Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Keväinen kuva Tammikaivon terveysasemasta

Sjukhusservice

Vasa stadssjukhus erbjuder kommuninvånarna kortvarig akut sjukhusvård och rehabilitering. I sjukhuset finns även en avdelning för hospisvård.

I Vasa stadssjukhus sköts under korta vårdperioder akut insjuknade och därtill rehabiliteras patienter vars sjukdom inte kräver specialsjukvård. Målet med vården är att bota det akuta hälsoproblemet och förbättra patientens funktionsförmåga och genom detta möjliggöra hemmaboende.

I sjukhuset finns även hemsjukhus. Ytterligare uppgifter om hemsjukhuset här.

Besöksanvisningar fr.o.m. 23.12.2020

Besök till avdelningarna ska fortfarande undvikas på grund av den rådande coronasituationen. På avdelningarna kan man avlägga besök bara i speciella situationer, om besöken har överenskommits med personalen. Besöken måste fortsättningsvis spridas ut för att garantera säkerheten.

I första hand rekommenderas att anhörigbesöken ordnas i sjukhusets allmänna lokaler, till exempel i kantinen.  Om det här inte är möjligt, så kan man också göra besök på avdelningen under besökstiderna eller separat vid en tidpunkt som överenskommits med avdelningens ansvariga skötare.  Besöken begränsas främst till de närmast anhöriga, högst 1-2 anhöriga per gång.

Ta kontakt med personalen. Personalen kan om så önskas också ge en julhälsning till den närstående, om ett besök inte är möjligt.

Besökarna ska sköta om sin handhygien innan de kommer till avdelningen. I vestibulen finns handsprit som ska användas, också då man avlägsnar sig. Säkerhetsavstånden ska fortfarande hållas. Besökare och anhöriga som kommer till sjukhuset ska använda munskydd under hela besöket.

Avdelning 5: 040 537 9057, tfn 040 705 4818. Till anhöriga tfn 040 668 9988.
Avdelning 6: tfn 06 325 1780, tfn 040 621 1235. Till anhöriga tfn 06 317 7101.
Avdelning 7: tfn 06 325 1890, tfn 06 325 1891. Till anhöriga tfn 040 571 6226.
Avdelning 9: tfn 06 325 1940, tfn 06 325 1941 och tfn 040 627 9669.

Alla nyheter om situationen med coronaviruset

Avdelning 9 är en s.k. akutgeriatrisk avdelning som erbjuder rehabiliterande kortvarig vård som riktar in sig på självständigt avklarande hos patienten. Målet är att sköta patientens akuta hälsoproblem och att förbättra funktionsförmågan.

Geriatriska polikliniken öppen med minskad verksamhet 28.6 – 9.8.2021 (inga läkartjänst).

  • Hemsjukhuset är ett alternativ till sjukhusvård och erbjuder sjukvård i hemmet och i serviceboendeenheter. Det är fråga om dygnet runt -verksamhet. För hemsjukhusvård behövs läkarremiss.

Kontaktuppgifter