Förbigå menyn
Keväinen kuva Tammikaivon terveysasemasta

Sjukhusservice

Vasa stadssjukhus erbjuder kommuninvånarna kortvarig akut sjukhusvård och rehabilitering. I sjukhuset finns även en avdelning för hospisvård.

I Vasa stadssjukhus sköts under korta vårdperioder akut insjuknade och därtill rehabiliteras patienter vars sjukdom inte kräver specialsjukvård. Målet med vården är att bota det akuta hälsoproblemet och förbättra patientens funktionsförmåga och genom detta möjliggöra hemmaboende.

I sjukhuset finns även hemsjukhus.

Avdelning 9 finns belägen i stadssjukhusets femte våning, Dammbrunnsvägen 4. Avdelningen är en s.k. akutgeriatrisk avdelning som erbjuder rehabiliterande kortvarig vård som riktar in sig på självständigt avklarande hos patienten. Målet är att sköta patientens akuta hälsoproblem och att förbättra funktionsförmågan.

Telefonnumren och besökstider till avdelningar

Avdelning 5: tfn 040 835 1825, tfn 040 705 4818. Besökstider kl. 14-16 och 18-19.

Avdelning 6: tfn 06 325 1780, tfn 040 621 1235. Till anhöriga tfn 06 317 7101. Besökstider kl. 14-16 och 18-19.

Avdelning 7: tfn 06 325 1890, tfn 06 325 1891. Fria besökstider.

Avdelning 9: Avdelningsskötaren tfn 040 779 4929, kansliet tfn 06 325 1940 och 06 325 1941, avdelningssekreteraren 06 325 1942. Fax 06 317 7430. Besökstider kl. 14-16 och 18-19.

Hemsjukhus: tfn 040 741 5950. Ytterligare uppgifter om hemsjukhuset här.

  • Hemsjukhuset är ett alternativ till sjukhusvård och erbjuder sjukvård i hemmet och i serviceboendeenheter. Det är fråga om dygnet runt -verksamhet. För hemsjukhusvård behövs läkarremiss.

Ta kontakt

Se var ligger vi på kartan

Besökstider till avdelningar

  • Kl. 14-16 och kl. 18-19