Förbigå menyn

Socialarbete

  • Tillsammans med socialarbetaren kan du diskutera saker som har att göra med din familjes nuvarande livssituation och framtid.

  • En vårdare inom hemservice för barnfamiljer har hand om barnen tillsammans med föräldrarna, ger uppfostringsråd, stöd i föräldraskapet, i hanteringen av vardagsrutiner och stöd som syftar till att förbättra familjens förmåga att fungera i förändrade livssituationer.

  • Rehabiliterande arbetsverksamhetens syftet är att motverka de negativa inverkningarna av långtidsarbetslöshet på personens funktionsförmåga, att förbättra förmågan till livskompetens hos en person som deltar i verksamheten och att för en person som länge varit arbetslös öppna ett stråk mot placering på arbetsmarknaden eller i utbildning.