Förbigå menyn

Information om coronaviruset

isä ja lapset

Barn- och familjesocialarbete

Tillsammans med socialarbetaren kan du diskutera saker som har att göra med din familjes nuvarande livssituation och framtid.

Serviceområdet för barn- och familjesocialarbete:

  • stöder barnfamiljer och föräldraskap samt främjar barnets individuella uppväxt och positiva utveckling samt delaktighet
  • stöder barnfamiljer i ärenden som berör livshantering, arbete, underhåll och studier samt minskar på ojämlikheten
  • främjar delaktigheten och jämlikheten för personer med funktionsnedsättningar i samhället samt främjar och få bort hinder som beror på funktionsnedsättningarna
  • främjar och stöder integration
  • främjar och minskar på skador som beror på problemanvändningen av rusmedel och andra problem med mentala hälsan samt främjande av familjernas funktionsförmåga och säkerhet
  • tryggar rätten till en säker uppväxtmiljö för barn som behöver särskilt stöd och skyddar samt även en balanserad och mångsidig utveckling för dessa (barnskydd)

Kontaktuppgifter

Kontakta

Barn- och familjesocialarbetes handledning och rådgiving må-fr kl. 8-12 tfn 06 325 2320. Du kan även lämna barnskyddsanmälan via telefon.

Bedömning av servicebehov
Ledande socialarbetare
tfn 06 325 2564

Barn- och familjesocialarbete, handikappservice och integrering
Ledande socialarbetare
tfn 06 325 4398

Serviceområdeschef Jussi Björninen tfn 06 325 2332

Av sekretesskäl använder vi inte e-post.

Social- och hälsosektorn
Besöksadress: Vörågatan 46
Postadress: PB 241, 65101 Vasa