Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Jalkapallon kuljetus

Bedömning av servicebehovet inom barn- och familjesocialarbetet

En bedömning av servicebehovet inleds då socialarbetaren eller socialhandledaren får en barnskyddsanmälan om ett barn. Även familjen själv eller någon annan part, kan ta kontakt med barn- och familjesocialarbetet för att få hjälp.

Vi gör en bedömning av servicebehovet tillsammans med familjen. Vi träffar familjen under bedömningen 2-4 gånger. Vi ordnar träffar både på vår byrå och hemma hos familjen.

Under träffarna diskuterar vi barnets och familjens situation samt eventuella bekymmer. Vid behov är vi i kontakt med samarbetsparterna t.ex. daghem och skola.

När behövs stöd

Stöd kan man behöva i frågor som ansluter sig till barnets uppfostran, växelverkan inom familjen eller en svår livssituation. Utmaningar kan vara t.ex. barnets beteende, en familjemedlems rusmedelsmissbruk, sjukdom eller en plötslig kris i familjen.

Bedömningen som hjälp för familjen

I bedömningen utreder vi med familjen ett eventuellt behov av stöd och försöker hitta sätt att hjälpa familjen. Vi kan hänvisa barnet eller familjen till basservicen, såsom Ungdomsstationen Klaara, familjerådgivningen eller hälsovårdsservicen. Vid behov inleder vi en klientrelation inom barn- och familjesocialarbetet eller barnskyddet.

Om stöd inte behövs, registreras uppgiften i bedömningen av servicebehov och klientrelationen avslutas.

Då bedömningen av servicebehovet är färdig, skickar vi den till barnets båda vårdnadshavare.

Bra att veta

Barn- och familjesocialarbetets anställda har tystnadsplikt och bedömningen av servicebehov är sekretessbelagd.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Barn- och familjesocialarbetets handledning och rådgivning samt barnskyddsanmälningar vardagar kl. 8-12 tfn 06 325 2320.

Ledande socialarbetaren för bedömningen av servicebehov tfn 06 325 2564.

I brådskande ärenden Österbottens socialjour som har jour dygnet runt tfn 06 325 2347.

Skriftliga anmälningar skickas:
Vasa stad
Social- och hälsosektorn / Bedömning och mottagning
PB 241
65101 Vasa