Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Händer

Vuxensocialarbete

Vuxensocialarbete

  • stöder unga klienter, klienter i arbetsför ålder samt klienter som behöver särskilt stöd i ärenden som berör livshantering, arbete, utkomst och studier.
  • ger handledning och rådgivning.
  • minskar på ojämlikheten och främjar delaktigheten samt jämlikheten i samhället.
  • främjar delaktigheten och jämlikheten för personer med funktionsnedsättningar i samhället samt främjar och får bort hinder som beror på funktionsnedsättningarna.
  • främjar och stöder integrationen.
  • förebygger och minskar problemanvändningen av rusmedel.
  • förebygger och minskar psykiska problem.
  • stöder livshanteringen och förbättrrar funktionsförmågan hos personer i mentalvårdsrehabilitering.

 

Därtill sköter serviceområdet identifiering av offer för människohandel och hjälper dessa personer genom tjänster stadgade i lagen enligt avtal med staten.

 

Chat-tjänst fr.o.m. 10.9.2019

Via chatten kan du anonymt fråga om vägledning och råd i allmänna ärenden som berör vuxensocialarbete. Via tjänsten blir man inte klient. I tjänsten svarar yrkeskunniga inom socialarbetet. Vi inleder tjänsten först på finska och i ett senare skede börjar vi även betjäna på svenska. Chatten är öppen vardagar kl. 13-15.

I chatten skall man inte uppge socialskyddssignum, personuppgifter eller andra konfidentiella uppgifter. Via chatten kan man inte boka tid, inlämna ansökningar eller fråga om personliga beslut.

Konversationerna i chatten sparas inte. De anonyma uppgifterna i tjänsten (t.ex. antal ärenden, typ av ärenden) sparas för statistik och utveckling av tjänsten.

Ta kontakt

Besöksadress

Infopunkt

Infopunkten för vuxensocialarbete finns på adressen Korsholmsesplanaden 44, 4 vån. Infopunkten är även till för familjer med minderåriga barn.

Besöksadress

Korsholmsesplanaden 44, 4. våningen, Vasa

Postadress

PB 241, 65101 Vasa

Tillgänglighet

Vid huvudingången finns en liten ramp och till enheten för vuxensocialarbete finns en hiss. I husets nedre våning finns kund-WC, även inva-WC. Framför byggnaden kan man parkera 2h med parkeringsbricka.