Förbigå menyn
Unga

Stöd i vardagen för personer med funktionsnedsättningar

Ta kontakt

Barn- och familjesocialarbete (i familjen finns minderåriga barn):

Vuxensocialarbete

Nya kunder: Bedömning av servicebehov må-fre kl 8-11 tfn 040 575 3109. Övriga kan kontakta handikappserviceteamet direkt.

Socialarbetare tel.tid. tisdag och torsdag kl 9-10:

Tfn 06 325 2678 (efternamn A-K + svenskspråkiga) och tfn 06 325 4230 (efternamn L-Ö + Lillkyro)

Boendeservice för personer med utvecklingsstörda, socialhandledare tel.tid. kl 9-10:

Tfn 06 325 3957 eller 06 325 395