Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Bidrag och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Till bidragen hör bland annat bidrag för ändringsarbeten i bostaden och anskaffning av redskap som hör till bostaden. Till bidragen hör också hjälpmedel, anordningar och maskiner som hör till det dagliga livet samt anpassningsträning.

För handikappomsorgens bidrag gäller inte ekonomisk behovsprövning utan bidrag beviljas enligt vars och ens individuella behov.

Ta kontakt:

Barn- och familjesocialarbete (i familjen finns minderåriga barn):

  • Socialhandledare, handledning och rådgivning tfn 06 325 2953
  • Socialarbetare tfn 06 325 2321 (efternamn A-I)
  • Socialarbetare tfn 06 325 2547 (efternamn J-O)
  • Socialarbetare tfn 06 325 2602 (efternamn P-Ö)
  • Ledande socialarbetare tfn 06 325 4398