Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Bidrag och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Till bidragen hör bland annat bidrag för ändringsarbeten i bostaden och anskaffning av redskap som hör till bostaden. Till bidragen hör också hjälpmedel, anordningar och maskiner som hör till det dagliga livet samt anpassningsträning.

För handikappomsorgens bidrag gäller inte ekonomisk behovsprövning utan bidrag beviljas enligt vars och ens individuella behov.

Hur jag använder servicen:

Kontaktuppgifter

  • Barn- och familjesocialarbete (i familjen finns minderåriga barn): socialhandledare handledning och rådgivning tel.tid tisdag och torsdag kl. 9-10 tfn 06 325 2953, socialarbetare tfn 06 325 2321 (efternamn A-L), socialarbetare ftn 06 325 2602 (efternamn M-Ö), ledande socialarbetare tfn 06 325 4398.

  • Vuxensocialarbete: Nya kunder / Bedömning av servicebehov ma-fre kl 8-11, tfn 040-575 3109. Övriga kan kontakta handikappserviceteamet direkt / socialarbetare tel.tid kl. 9-10 tfn 06 325 2678 (efternamn A-K + svenskpråkiga) och tfn 06 325 4230 (efternamn L-Ö + Lillkyro).