Förbigå menyn

Bidrag och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Till bidragen hör bland annat bidrag för ändringsarbeten i bostaden och anskaffning av redskap som hör till bostaden. Till bidragen hör också hjälpmedel, anordningar och maskiner som hör till det dagliga livet samt anpassningsträning.

För handikappomsorgens bidrag gäller inte ekonomisk behovsprövning utan bidrag beviljas enligt vars och ens individuella behov.

Hur jag använder servicen:

Barn- och familjesocialarbete (i familjen finns minderåriga barn)

socialhandledare handledning och rådgivning tel.tid tisdag och torsdag kl. 9-10 tfn 06 325 2953

socialarbetare tfn 06 325 2321 (efternamn A-L)

socialarbetare ftn 06 325 2602 (efternamn M-Ö)

ledande socialarbetare tfn 06 325 4398

 

Vuxensocialarbete

Nya kunder

Bedömning av servicebehov

ma-fre kl 8-11

tfn: 040-5753109

Övriga kan kontakta handikappserviceteamet direkt
socialarbetare tel.tid kl. 9-10 tfn 06 325 2678 (efternamn A-K + svenskpråkiga) och tfn 06 325 4230 (efternamn L-Ö + Lillkyro)

 

Ansökan om service enligt handikappservicelagen 

Elektronisk ansökan