Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Boendeservice för personer med funktionsvariation

Vi ordnar service- och stödboende samt olika stöd- och servicefunktioner som gör det möjligt att en person med funktionsvariation kan bo självständigt.

Serviceboende ordnar vi i den egna bostaden, i en serviceboendegrupp, i servicehus eller i någon annan boendeenhet enligt den funktionshindrade personens individuella behov och önskemål.

Personer med svår funktionsvariation

Vi ordnar serviceboende för en person med svår funktionsvariation som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring.

Till serviceboende hör bostad samt tjänster som ansluter sig till boendet enligt handikappservicelagen. Sådana tjänster är bland annat hjälp med att förflytta sig, hjälp med den personliga hygienen, hjälp med att klä på sig, hjälp med mathushållningen och städningen av bostaden.

Vi ordnar servicen t.ex. med hjälp av personlig assistent, hemservice eller köpservice samt i servicehus. Alla tjänster som gäller boende är avgiftsfria för personer med svår funktionsvariation.

Personer med funktionsvariation

För en person med funktionsvariation ordnar vi boendeservice i enlighet med specialomsorgslagen om andra tjänster inte är tillräckliga eller inte passar personen.

Boendeservicen kan vara stödboende eller boende med handledning i egen bostad eller boende med handledning eller hjälp i gruppboende. Boendeservice ordnar vi i stödbostäder eller i stadens egna boendeenheter, i samkommuners boendeenheter och som köpservice.

För underhållet uppbärs avgift, men i övrigt är boendeservicen avgiftsfri.

Vasa stads boendeenheter för personer med utvecklingsstörning

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Boendeservice för personer med utvecklingsstörda socialhandledare, tel.tid kl. 9-10

Nya kunder

Bedömning av servicebehov ma-fre kl 8-11 tfn 040 575 3109

Övrig kan kontakta handikappserviceteamet direkt

Socialarbetare tel.tid kl. 9-10 tfn 06 325 2678 (efternamn A-K + svenskpråkiga) och tfn 06 325 4230 (efternamn L-Ö + Lillkyro)