Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Kotikulta

Boendeservicehelheten Kotikulta/Kultapiha består av två olika enheter och dessa är belägna i Hemstrand. Enheterna producerar såväl effektiverat som stött serviceboende för personer med funktionsnedsättning. Det finns sammanlagt 15 invånarplatser.

Kotikulta är en boendeenhet av egnahemstyp, som har fem invånarplatser för stött boende. I personalen ingår två skötare och en ledande handledare tillsammans med Kultapiha och Bäckhovet. Skötarna arbetar i två skift.

Verksamhetsidén i enheterna är att stöda personerna till ett jämlikt liv med hjälp av mångsidig och individuell service. Huvudmålet är ett tryggt, individuellt och så självständigt boende som möjligt. Personalen handleder och hjälper invånarna så individuellt som möjligt genom att beakta invånarnas respektive specialbehov.

Kontaktpersoner

  • Ledande handledaren tfn 040 764 7838

  • Boendet tfn 040 648 3138