Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Kultapiha

Boendeservicehelheten Kotikulta/Kultapiha består av två olika enheter och dessa är belägna i Hemstrand. Enheterna producerar såväl effektiverat som stött serviceboende för personer med funktionsnedsättning. Det finns sammanlagt 15 invånarplatser.

Kultapiha som finns beläget i ett småvåningshus bildas av ett tillgängligt grupphem för fyra invånare och sex separata stödbostäder. I personalen ingår sju skötare och dessa arbetar i treskiftsarbete. Enheten har en gemensam ledande handledare med Kotikulta och Bäckhovet.

Verksamhetsidén i enheterna är att stöda personerna till ett jämlikt liv med hjälp av mångsidig och individuell service. Huvudmålet är ett tryggt, individuellt och så självständigt boende som möjligt. Personalen handleder och hjälper invånarna så individuellt som möjligt genom att beakta invånarnas respektive specialbehov.

Kontaktpersoner

  • Ledande handledaren tfn 040 764 7838

  • Boendet tfn 040 638 6723