Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Kultapiha

Meddelande 2.9.2020: Boendeenheterna Kotikulta och Kultapiha sammanslås

Boendeenheterna Kotikulta och Kultapiha har flyttat in 5.9.2020 under samma tak. För enheten används namnet Kultapiha. Kultapiha finns i ett småvåningshus i Hemstrand.

Till Kultapiha hör även ett grupphem och separata stödbostäder som finns belägna på samma gårdsområde. Kultapiha erbjuder såväl effektiverat som stött serviceboende för personer med utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar. Det finns sammanlagt 11 invånarplatser.

I personalen ingår nio skötare och dessa arbetar i treskiftsarbete. Enheten har en gemensam ledande handledare med Bäckhovet.

Verksamhetsidén i Kultapiha är att stöda personerna till ett jämlikt liv med hjälp av mångsidig och individuell service. Huvudmålet är ett tryggt, individuellt och så självständigt boende som möjligt. Personalen handleder och hjälper invånarna så individuellt som möjligt genom att beakta invånarnas respektive specialbehov.

Ta kontakt

  • Ledande handledaren tfn 040 764 7838

  • Boendet tfn 040 552 1955

  • Anställd inom stödboende tfn 040 865 2636