Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Kultapiha

Meddelande 2.9.2020: Boendeenheterna Kotikulta och Kultapiha sammanslås

Boendeenheterna Kotikulta och Kultapiha har flyttat in 5.9.2020 under samma tak. För enheten används namnet Kultapiha. Kultapiha finns i ett småvåningshus i Hemstrand.

Till Kultapiha hör även ett grupphem och separata stödbostäder som finns belägna på samma gårdsområde. Kultapiha erbjuder såväl effektiverat som stött serviceboende för personer med utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar. Det finns sammanlagt 11 invånarplatser.

I personalen ingår nio skötare och dessa arbetar i treskiftsarbete.

Verksamhetsidén i Kultapiha är att stöda personerna till ett jämlikt liv med hjälp av mångsidig och individuell service. Huvudmålet är ett tryggt, individuellt och så självständigt boende som möjligt. Personalen handleder och hjälper invånarna så individuellt som möjligt genom att beakta invånarnas respektive specialbehov.