Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Näthemmet

Näthemmet finns i Hemstrand. Hemmet bildas av ett gruppboende och stödbostäder för svenskspråkiga personer med utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar. I enheten finns nio invånarplatser, varav fem platser är inom gruppboende och fyra är stött boende i egna separata bostäder.

Fokus i funktionerna är välbefinnande samt upprätthållande av en aktiv och betydelsefull vardag för invånarna. Varje invånare ses som individ och denne får det stöd, den hjälp och den handledning som behövs utifrån de egna behoven. Vårt mål är att stöda invånarens individualitet och självständiga avklarande i den egna bostaden. Näthemmets tre viktigaste värden är respekt för människovärdet, trygghet och yrkesskicklighet.  ​

I personalen ingår en ledande handledare (gemensam med Parkhemmet) samt sex skötare. I boendet finns anställda dygnet runt.