Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Parkhemmet

Parkhemmet är beläget nära Vasa centrum. Hemmet bildas av ett gruppboende och stödbostäder för finsk- och svenskspråkiga personer med utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar. I enheten finns 14 invånarplatser, varav åtta är platser inom gruppboende och fyra är stött boende i egna separata bostäder.

Varje invånare ses som individ och denne får det stöd, den hjälp och den handledning som behövs utifrån de egna behoven. Invånarna får handledning och stöd till självständig verksamhet både i hemmets sysslor som i funktioner/uppgifter utanför hemmet och man beaktar de egna resurserna och personligheterna hos varje invånare. Invånarna deltar även mycket aktivt i olika hobbygrupper – var och en enligt sina egna önskemål. Även resor, utfärder, kontakter till anhöriga och vänner färgar och piggar upp livet. Parkhemmets tre viktigaste värden är respekt för människovärdet, trygghet och yrkesskicklighet.

I personalen ingår en ledande handledare och sju skötare. I boendet finns anställda dygnet runt.