Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Dag- och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning

Dag- och arbetsverksamheten för personer med funktionsnedsättning är socialvårdens specialservice till vuxna vars funktionsbegränsningar förhindrar deltagande i arbetsmarknaden eller arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen. Dag- och arbetsverksamheten erbjuder en möjlighet att med egna färdigheter delta i meningsfull och socialiserande verksamhet utanför hemmet.

För unga minderåriga som blivit klara från grundskolan ordnas därtill egen dag- och eftermiddagsverksamhet.

Fokus i verksamheten är att utifrån den individuella situationen delta i verksamhet som stöder delaktighet eller sysselsättning.

Dag- och arbetsverksamheten för personer med grav funktionsnedsättning ordnas i enlighet med handikappservicelagen genom köpserviceprincipen i huvudsak i samarbete med arbetscentret Finvacon Oy och Validiapalvelut.

Dag- och arbetsverksamhet kan även ansökas som service enligt socialvårdslagen som en del av den sociala rehabiliteringen. Din socialarbetare bedömer tillsammans med dig, ifall en viss service lämpar sig för just dig.

Som specialomsorg för personer med utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar ordnar staden dag- och arbetsverksamhet såväl i de egna enheterna som genom köpservice.

Dagverksamhet och eftermiddagsverksamhet för unga täcks därtill genom öppenservice och service inom stött arbete och genom service inom social rehabilitering genom bedömning av servicebehov. Du kan stifta bekantskap med dag- och arbetsverksamheten genom de nedanstående menyerna.

Dag- och arbetsverksamhet som köpservice

Validia

Finvacon

Eskoo, dagverksamhet

Kårkulla

 • Kvadratens serviceenhet
  • Arbetscentralen Gnejsgränd 1
  • Hantverket (butiken)
  • Sundom lantgård
  • Dagcentret Magasingatan
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Barn- och familjesocialarbete (i familjen finns minderåriga barn):

 • Socialhandledare, handledning och rådgivning tfn 06 325 2953
 • Socialarbetare tfn 06 325 2321 (efternamn A-I)
 • Socialarbetare tfn 06 325 2547 (efternamn J-O)
 • Socialarbetare tfn 06 325 2602 (efternamn P-Ö)
 • Ledande socialarbetare tfn 06 325 4398

Chefen för dag- och arbetsverksamheten, tfn 040 560 1540

Vuxna: Ta kontakt till vuxcensocialarbete.
Nya klienter: bedömningteamet tfn 040 575 3109 (vardagar kl. 8-11)
Nuvarande klienter kan ta kontakt till egen socialarbetare eller socialhandledare (vardagar kl. 9-10):

 • tfn 06 325 2678 (efternamn A-K + svenskspråkiga klienter)
 • tfn 06 325 4230 (efternamn L-Ö + Lillkyro)
 • ledande socialarbetare tfn 06 325 2947