Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Eftermiddagsverksamhet för utvecklingsstörda

Eftermiddags- och semestervård i enlighet med lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda ordnas med beaktande av klientens individuella behov.

För skolelever från tredje klassen ordnas eftermiddagsvård i samarbete med verket för fostran och utbildning.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt