Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Eftermiddagsverksamhet för utvecklingsstörda

Eftermiddags- och semestervård i enlighet med lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda ordnas med beaktande av klientens individuella behov.

För skolelever från tredje klassen ordnas eftermiddagsvård i samarbete med verket för fostran och utbildning.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Obs! Eftermiddagsverksamhet för personer med utvecklingsbetingad funktionsnedsättning ordnar avlastningsvård under vardagar 21.12.2020 – 5.1.2021.