Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Färdtjänst för personer med funktionsnedsättning

För personer med svår funktionsnedsättning ordnas färdtjänst för att trygga deras rekreation, möjligheter att uträtta ärenden och arbetsresor i enlighet med handikappservicelagen.

Den subjektiva rätten till färdtjänst gäller bara hemkommunen och de närliggande kommunerna. Vasas närkommuner är Korsholm, Malax, Laihela, Vörå och Storkyro.

Färdtjänst för gravt handikappade får inte användas för läkar-, sjukhus- eller rehabiliteringsresor och inte heller för fotvård som utförs enligt läkarremiss. Dessa resor ersätts enligt en annan lagstiftning (t.ex. FPA, försäkringsbolag).

Som svårt funktionshindrad anses den som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Alla beställningar av taxi- och invalidtaxiresor som Vasa stad betalar att ske via samma taxicentralsnummer: 06 320 3745.

Elektronista tjänster:

https://asiointi.vaasa.fi/web/guest/lomake_kuljetuspalvelu

Färdtjänstansökan (pdf). Ansökningar skickas till adressen Barn- och familjesocialarbete eller Vuxensocialarbete, PB 241, 65101 Vasa.

Mera information: Handikappservicen tfn 040 546 9588, telefontid ti-to kl. 9.00-10.00

Anvisning för användningen av färdtjänst (broschyr)

Feedback

Du kan ge feedback till Teese Botnia: terhi.hautalahti@teese.fi