Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Personlig assistans för funktionsshindrade

Vi ordnar personlig assistans i de dagliga sysslorna och i arbete och studier i den utsträckning det är nödvändigt för den svårt funktionshindrade.

Svårt funktionshindrad anses den som till följd av en långvarigt eller framskridande funktionsnedsättning eller en sådan sjukdom nödvändigt och upprepade gånger behöver en annan persons hjälp för att klara de funktioner som hör till normal livsföring.

Behovet av hjälp beror inte i främsta hand på sjukdomar och funktionshinder som har samband med normalt åldrande.

  • Systemet med personlig assistent

    En personlig assistent är en stödform enligt handikappservicelagen. Den personliga assistenten stöder ett självständigt liv för en handikappad person både hemma och utanför hemmet.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Barn- och familjesocialarbete (i familjen finns minderåriga barn):

  • Socialhandledare, handledning och rådgivning tfn 06 325 2953
  • Socialarbetare tfn 06 325 2321 (efternamn A-I)
  • Socialarbetare tfn 06 325 2547 (efternamn J-O)
  • Socialarbetare tfn 06 325 2602 (efternamn P-Ö)
  • Ledande socialarbetare tfn 06 325 4398

Vuxensocialarbete

Nya kunder: Bedömning av servicebehov ma-fre kl 8-11 tfn 040 575 3109

Övrig kan kontakta handikappserviceteamet direkt:

Socialarbetare tel.tid tisdag och torsdag kl. 9-10 tfn 06 325 2678 (efternamn A-K + svenskpråkiga) och tfn 06 325 4230 (efternamn L-Ö + Lillkyro)

Boendeservice för personer med utvecklingsstörda socialhandledare tel.tid kl. 9-10 tfn 06 235 3957 eller 06 325 3959.