Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Rehabiliteringshandledning för personer med funktionsnedsättning

Rehabiliteringshandledningen är avsedd för familjer med ett barn med utvecklingsstörning eller autism.

Ett specialomsorgsbeslut fattas om rehabiliteringshandledning för personer med utvecklingsstörning.

En individuell plan för rehabiliteringen görs för klienten, och utgående från den söker klienten handledning av en socialarbetare inom handikappservicen. Handledningen är avgiftsfri för familjerna.

Kontaktuppgifter

Kontakta

Förfrågningar: rehabiliteringshandledare tfn 06 325 2649 eller 06 325 2672.