Förbigå menyn

Stöd i vardagen för seniorer

 • På vårt dagcenter anordnas mångsidig verksamhet vars målsättning är att stöda äldres välbefinnande och funktionsförmåga samt att öka den sociala samvaron.

 • På polikliniken utreder vi orsakerna till upprepade fallolyckor hos 65 år fyllda äldre med målsättning att förebygga fallolyckor och därav orsakade skador.

 • Vill du bekanta dig med nya människor och vara till glädje för äldre?
  I frivilligarbete får du nya erfarenheter, meningsfull sysselsättning och du hittar nytt innehåll för vardagen.

 • Vi ordnar färdtjänst för äldre i Vasa med tre seniorbussar. Med färdtjänsten vill vi stöda äldre så att de ska kunna uträtta ärenden utanför hemmet.

 • I gruppverksamheten kan man delta om man bor hemma och är 65 år fylld pensionär från Vasa.

 • Hemvården stöder och förstärker det självständiga, trygga och goda livet bland de äldre Vasaborna samt de Vasabor som har funktionshinder.

 • Seniorcentrets motionsverksamhet riktar sig till hemmaboende vasabor över 65 år:
  • balansgrupper
  • muskelträningsgrupper
  • vattengymnastikgrupper
  • individuell motionsrådgivning

 • SAS-byrån (SAS från finskans Selvitä–Arvioi-Sijoita)

  SAS-kontoret är en informations- och serviceenhet som förmedlar kortvariga och långvariga vårdplatser.

 • På Pärlestunden ordnas ett mångsidigt program för seniorer, såsom bingostunder, musicerande och motion. Servicen är avgiftsfri och fungerar med tidsbokning.

 • Serviceboende är boende i servicehusets småhem, där invånaren har ett eget rum till förfogande och därtill småhemmets gemensamma utrymmen. Vårt servicehus är ämnat för seniorer, som inte längre klarar sig i sina egna hem med hjälp av hemservicens stöd.

 • Servicerådgivning till äldre tillhör välmående- och hälsobefrämjande hembesök (VäHä), hälsobesök på Seniorcentret för dom som fyller 77 år, allmän servicerådning samt nätrådgivning.

 • Vi främjar vården och uppföljningen av långvariga sjukdomar hemma. Utdelningen av vårdmaterial och tillbehör baserar sig på individuellt behov. För tillgång till utdelning av vårdmaterial behöver du en remiss från läkare, sjukskötare, stomiskötare eller uroterapeut. Servicen berör endast Vasabor.

 • Äldres socialvård

  Med socialvård för äldre, stöder vi personer över 65 år, bl.a. genom att informera om de olika tjänsterna, utvärdera behovet av tjänster och organisera hjälp för ett fungerande hemmaboende.

 • Ekonomi och utkomst

 • Hjälpmedelsutlåning