Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Äldres socialvård

Med socialvård för äldre, stöder vi personer över 65 år, bl.a. genom att informera om de olika tjänsterna, utvärdera behovet av tjänster och organisera hjälp för ett fungerande hemmaboende.

Med socialvård för äldre stöder vi äldre Vasa-bor vars fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmåga är nedsatt eller riskerar att försämras. Bedömning och vägledning, och tidig rehabilitering, service och vård kan hjälpa att underlätta fortsatt boende hemma. Våra klienter är personer som fyllt 65 år, främst boende hemma eller på servicebostäder i Vasa samt deras familjemedlemmar eller andra närstående.

Du kan kontakta oss:

 • att reda ut sociala problem
 • gällande problem relaterade till familjesituationen, boendet eller droganvändning
 • att reda ut den ekonomiska situationen (t.ex. brist på pengar)
 • för att söka intressebevakare

Vi ger också handledning, råd och hjälp till närstående. Vid behov gör vi också hembesök.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt:

Hemmaboende och i servicehus boende samt deras anhöriga:

 • Centrum, Sandviken, Vasklot, Sundom, tfn. 0400 985 914
 • Vöråstan, Brändö, Dragnäsbäck, Hemstrand, Storviken, Gerby, Västervik, tfn. 040 757 3389.
 • Vapenbrödrabyn, Bobäck, Roparnäs, Orrnäs, Melmo, Kråklund, Gamla Vasa, Höstves, Högbacken, Sunnanvik, tfn 040 758 0336.
 • Lillkyro, tfn 040 480 2264

Vasa stadssjukhusets klienter:

 • Avdelning 9, tfn 0400 910 698
 • Avdelning 7, tfn 0400 985 914
 • Avdelningar 5 och 6 enligt bostadsområdet

Ledande socialarbetare tfn 040 480 2264