Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Miehet

Dagverksamhet för äldre

På vårt dagcenter anordnas mångsidig verksamhet vars målsättning är att stöda äldres välbefinnande och funktionsförmåga samt att öka den sociala samvaron.

Vår dagverksamhet är riktad till hemmaboende Vasabor över 65 år, vars fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmåga är nedsatt eller riskerar att bli nedsatt. Dagverksamheten lämpar sig även för sådana personer som inte kan eller orkar delta i funktioner utanför hemmet. I bakgrunden kan finnas bl.a. ensamhet, depression eller behov av sociala kontakter. Vi erbjuder också egna grupper för minnessjuka och närståendevårdade.

Vi ordnar dagverksamhet i Bergcentret och på Bruksgården på Brändövägen. Vi erbjuder heldags- (6h) och halvdagsverksamhet (3h antingen på för- eller eftermiddag) i sammanlagt fem olika enheter. Därtill anskaffas en del av dagverksamheten som köpservice från Vasanejdens minnesförening eller Förgätmigej i Vasa r.f..

Syftet med vår verksamhet är att stöda hemmaboende seniorer och deras anhöriga. Målet är att stöda seniorens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga och att befrämja de kunskaps- och kompetensmässiga färdigheterna gällande seniorers hemmaboende. Genom dagverksamheten stöds även närståendevårdarnas ork genom att erbjuda dem egen tid samt möjlighet till rekreation och vila. Därtill utför vi samarbete med bl.a. anhöriga och hemvården.

I dagverksamhetens program ingår mångsidig rehabiliterande gruppverksamhet, måltider och utevistelse. Tidvis gör vi även resor till olika evenemang och tillställningar. För dessa uppstår eventuellt separata deltagaravgifter. Badservice erbjuder vi enbart enligt specialbehov.

Heldagsverksamhet kostar 22,50 €/dag och halvdagsverksamhet 13,00 €/dag. Till dagverksamheten ordnas vid behov transport, som kostar 3,20 €/riktning. Klientavgiften läggs till avgiftstaket. Besöken faktureras i efterskott.

Till dagverksamheten söks med en ansökan. Ansökan kan fyllas i antingen av klienten själv, av en anhörig eller exempelvis av personalen inom social- och hälsovården. På blanketten finns adressuppgifter för insändande av ansökan. Val och beslut om beviljande av dagverksamhet fattas av servicekoordinatorn i Seniorcentret. Deltagandet i dagverksamheten är frivilligt.

Ansökan till Seniorcentrets dagverksamhet.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Telefonnumer

  • Bergstugan, Bergcentret (Berggatan 2-4) tfn: 040 357 9815

  • Muistola, Bergcentret (Berggatan 2-4) tfn: 040 487 4502 (grupper för minnessjuka)

  • Rosbacken, Bergcentret (Berggatan 2-4) tfn: 040 621 0816

  • Bruksgårdens dagverksamhet (Brändövägen 39) tfn: 040 126 1898

  • Halvdagsgrupp Virkut, Bruksgården (Brändövägen 39) tfn: 040 632 4197

  • Halvdagsgrupp Päivänsäteet, Bergcentret (Berggatan 2-4) tfn: 040 357 9815

Adress