Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Fallförebyggande polikliniken

Målsättningen är att förebygga fall och fallskador hos den äldre befolkningen.

Fallförebyggande polikliniken utreder orsakerna till fallolyckor hos 65 år fyllda hemmaboende äldre. Kontakta oss, om ni har fallit under det senaste året eller är rädd för att falla.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Adress