Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Fallförebyggande polikliniken

Målsättningen är att förebygga fall och fallskador hos den äldre befolkningen.

Fallförebyggande poliklinikens mål är att förebygga fallolyckor bland hemmaboende över 65-åriga personer samt de skador som beror på fallande. Som allmänt mål är att bevara och befrämja funktionsförmågan hos äldre samt stöda dem att klara av att bo hemma så länge som möjligt. Därtill är ett mål att öka kännedomen för äldre och deras närstående om riskerna med fallande samt att kartlägga de riskfaktorer som finns.
Kriterierna är att personen under det senaste året har fallit en eller flera gånger, är rädd för att falla eller har problem med balansen. I kriterierna ingår inte att man fallit p.g.a. halka.

Till polikliniken söker man genom rekommendation från hälsovården eller också kan klienten själv ta kontakt med fysioterapeuten på tfn 040 583 6738 eller sjukskötaren på tfn 040 5962024.

Fallförebyggande poliklinikens verksamhet sker som hembesök av sjukskötare och fysioterapeut. Under hembesöket utförs en omfattande fallriskutvärdering.

Under besöket intervjuar och utvärderar fysioterapeuten klientens rörelse- och funktionsförmåga genom olika tester (bl.a. balans-, gånghastighet-, uppstigning från stol- och gripkraft) och samtidigt kartläggs säkerheten i hemmamiljön. Sjukskötaren intervjuar klienten  om fallhistoria/-rädsla, den dagliga funktionsförmågan, sjukdomar, sinnesfunktioner, läkemedel, näring och sinnesstämning samt genomför ett ortostatiskt test. För att förhindra nya fallolyckor uppgörs under hembesöket tillsammans med klienten en verksamhetsplan, till vilken klienten är beredd att förbinda sig. Vid behov konsulteras geriatrikern.  Fysioterapeuten utför vid behov ett nytt hembesök, oftast p.g.a handledning av hemövningar, hjälpmedel eller ändringsarbeten i hemmet.

Tjänsten är avgiftsfri.

Orsaker till fallolyckor bland klienter som har hemvårdens läkarservice  utreds genom hemvården.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Adress