Förbigå menyn

Gruppverksamhet för äldre

I gruppverksamheten kan man delta om man bor hemma och är 65 år fylld pensionär från Vasa.

Vi erbjuder mångsidig rehabiliterande gruppverksamhet, vars målsättning är att stöda klienternas stöda klienternas välmående, den egna initiativförmågan i vardagen, deltagande och socialt umgänge.

Verksamheten består av följande grupper: hantverksgrupper, funktionella grupper, kvartersklubbar och Seniorernas välmåendetränings-grupper.

Grupperna är i regel avgiftsfria, men i vissa grupper kan man samla in en avgift för material/kaffe. Till dom funktionella grupperna arrangeras frivillig transport, som kostar 3,20 €/riktning.

Kvartersklubbarna fungerar som träffpunkt för seniorer i bostadsområden på olika håll i Vasa. Målet är att träffas i en avslappnad atmosfär och lära känna nya människor. Klubbarnas teman varierar varje vecka i enlighet med deltagarnas önskemål.

Allsångstillfällen och konserter som är öppna för alla ordnas regelbundet.

Gruppverksamhet erbjuds på Bergcentret, Dambrunn och Bruksgården samt i kvartersklubbar på olika håll i Vasa.

Bergcentrets och Bruksgårdens månadsprogram finns uppsatt i Berghemmets aula, Berggatan 2-4.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Kaffestugan: Mia 040 676 2029

  • Kvartersklubbarna: Johanna 040 530 4739

  • Stickkaféet och hantverksgruppen: Marjo 040 868 4652

  • Funktionella grupper och Lillkyro: Heli 040 868 4672 och Leila 040 868 4741

  • Seniorernas välmåendeträningsgrupp: Heli 040 868 4672 och Marjo 040 868 4652