Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
telefon

Alvar-tjänsten

Med hjälp av Alvar-bildtelefontjänsten får många av hemvårdens och Seniorcentrets klienter hemvårdsservice, rekreationsverksamhet, socialt kapital och verksamhet som främjar funktionsförmågan och rehabilitering.

Tjänsten är betydande nationellt, eftersom det är bara i Vasa som bildtelefontjänsten produceras tillsammans av såväl hemvården som Seniorcentrets enheter.

Hemvårdens tjänster

Via Alvar-bildtelefontjänsten Alvar gör vårdarna en del av hemvårdens besök virtuellt. Då en vårdare har tid för att träffa en klient, ringer vårdaren upp klienten och förbindelsen öppnas automatiskt.

Klienten ser och hör vårdaren via bildtelefonen och vårdaren diskuterar med klienten om vad som ska göras som följande. Genom Alvar-bildtelefontjänsten handleds klienten till att fungera självständigt i sitt hem.

Hemvårdsverksamheten baserar sig på klientens behov och den service som överenskommits med honom eller henne. Genom Alvar-tjänsten sköts dock inte alla besök inom hemvården.

Seniorcentrets tjänster

Med Alvar-tjänsten kommer klienten genom bildtelefonen t.ex. tillsammans med reaktionsverksamhetens handledare till havsstranden eller tillsammans med motionsledaren till gymmet.

Stunderna I Alvar-tjänsten är interaktiva och deras innehåll utvecklas tillsammans med klienterna. Sessionerna görs i Alvar-tjänstens egna studio eller nån annanstans d.v.s. ofta därifrån där aktiviteten sker.

I tjänsten deltar också andra enheter inom Vasa stad, såsom daghem, skolor och museer. Dessutom bedrivs samarbete med församlingen, föreningar och frivilliga.

Tekniskt kunnande behövs inte

Tjänsten kan användas om klienten som kan tala och röra sig i sin lägenhet. Tekniskt kunnande behövs inte.

Apparaterna placeras i klientens hem så att man från apparaten ser exempelvis  vardagsrummet eller köket enligt överenskommelse. Apparaterna installeras så att de passar in i hemmets inredning och inte medför olägenheter då klienten ska röra sig.

Ta kontakt

  • Ansvarig för tjänsten 040 5369024

  • Hemvårdens förman 040 7638071