Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Nainen jumppaa käsipainoilla

Hemrehabilitering

Hemvårdens fysio- och ergoterapeuter ansvarar för att bedöma rehabiliteringsbehovet hos hemvårdsklienter och samt förbättra och uppträtthålla klienternas livskvalitet och möjligheter att bo hemma.

Hemrehabiltering

Hemvårdens fysio- och ergoterapeuter ansvarar för bedömningen och planeringen av hemrehabiliteringen. Rehabiliteringens målsättning är att stöda och förbättra klientens funktionsförmåga samt livskvalitet. Till terapeuternas arbetsuppgifter hör också bedömning av hjälpmedel och bostadsförändringar.

Inom hemvården används bedömningsinstrumentet RAI, som ger en bred helhetsbild över klientens funktionsförmåga och hjälpbehov.

Terapeuterna samarbetar aktivt med den övriga personalen inom hemvården samt klientens anhöriga.

Fysio- eller ergoterapeutens första kartläggningsbesök är gratis. Därpå följande två besök kostar 10€/besök. Ifall vårdförhållandet fortsätter efter dehär besöken, uppbärs ingen avgift. Fysio- eller ergoterapeuten bedömer längden av den eventuella rehabilteringsperioden under det första kartläggningsbesöket.

Hemförlovningsteamet

Hemförlovningsteamet stöder hemvårdens områden i sådana fall där klienten hemförlovas från sjukhuset samt situationer där hjälpbehovet antas vara kortvarigt. Fysio- eller ergoterapeuten gör alltid ett kartläggningsbesök hos klienten. Behovet av hemrehabilitering bedöms individuellt.

 

 

 

Ta kontakt