Förbigå menyn

Hemsjukvård

Hemsjukvården är avsedd för personer som inte på grund av begränsad fysisk, psykisk eller social funktionsförmåga inte självständigt eller med hjälp av en ledsagare kan använda sig av hälsocentralens tjänster.

Hemsjukvården erbjuder hälso- och sjukvård (t.ex. injektioner, sårvård, blodprover) till patienter, vars rörelse förmåga är nedsatt och inte själv kan röra sig utanför hemmet och behöver tillfälligt eller fortsatt hemvård eller anhörigas hjälp med dagliga sysslor och inte kan använda annan öppen hälsovårds service.

För hemsjukvård behövs inte läkarremiss. För krigsveteraner är hemsjukvården avgiftsfri.

Ytterligare uppgifter om hemsjukvården fås vardagar kl.13–15 på följande telefonnummer:

Område 1

Karta område 1 (pdf)
Centrum tfn. 06 325 1665, tfn. 06 325 1659 fax. 06 317 1068

Område 2

Karta område 2 (pdf)
Brändö tfn. 06 325 2106 fax. 06 317 0177

Område 3

Karta område 3 (pdf)
Roparnäs tfn. 06 325 2110 fax. 06 317 1078
Kilskiftet, Melmo, Aaltoparken, Kornäståget (vänstra sidan av Kapellbacksvägen)
tfn. 06 325 1804 fax. 06 317 1078
Kornäståget, (Högra sidan av Kapellbacksvägen) Gamla Vasa, Runsor, Höstves, Aspnäs, Prästgårdsbacken, Kråklund tfn. 06 325 1809 fax. 06 317 1078
Bobäck, Orrnäs tfn. 06 325 2210 fax. 06 317 1078

Område 4

Karta område 4 (pdf)
Vöråstan, Centrum Station tfn. 06 325 2058 fax. 06 317 1074

Område 5

Karta område 5 (pdf)
Lillkyro tfn. 06 325 8504 fax. 06 317 1079

Område 6

Karta område 6 (pdf)
Sandviken, Högbacken, Sunnanvik tfn. 06 325 2048 fax. 06 317 1069

Område 7

Karta område 7 (pdf)
Gerby, Västervik, Storviken, Hemstrand, Dragnäsbäck, Vapenbrödrabyn, Impivaara, Skogsberget, Forskärr tfn. 06 325 2109 fax. 06 317 1077
Sundom, Vasklot tfn. 06 325 1659 fax. 06 317 1068