Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Hemsjukvård

Hemsjukvården är avsedd för personer som inte på grund av begränsad fysisk, psykisk eller social funktionsförmåga inte självständigt eller med hjälp av en ledsagare kan använda sig av hälsocentralens tjänster.

Hemsjukvården erbjuder hälso- och sjukvård (t.ex. injektioner, sårvård, blodprover) till patienter, vars rörelse förmåga är nedsatt och inte själv kan röra sig utanför hemmet och behöver tillfälligt eller fortsatt hemvård eller anhörigas hjälp med dagliga sysslor och inte kan använda annan öppen hälsovårds service.

För hemsjukvård behövs inte läkarremiss. För krigsveteraner är hemsjukvården avgiftsfri.

Ytterligare uppgifter om hemsjukvården fås vardagar kl.13–15 på följande telefonnummer:

Område 1

Karta område 1 (pdf)
Centrum norra tfn. 06 325 1665 fax. 06 317 1068
Centrum västra tfn. 06 325 1257 fax. 06 317 1068
Centrum östra tfn. 06 325 1237 fax. 06 317 1068

Område 2

Karta område 2 (pdf)
Brändö team 1 tfn. 06 325 2804 fax. 06 317 1077
Brändö team 2 tfn. 06 325 2905 fax. 06 317 1077
Brändö team 3, Storviken tfn. 06 325 2106 fax. 06 317 1077

Område 3

Karta område 3 (pdf)
Roparnäs tfn. 06 325 2110 fax. 06 317 1078
Kilskiftet, Melmo, Aaltoparken, Kornäståget (vänstra sidan av Kapellbacksvägen)
tfn. 06 325 1804 fax. 06 317 1078
Kornäståget, (Högra sidan av Kapellbacksvägen) Gamla Vasa, Runsor, Höstves, Aspnäs, Prästgårdsbacken, Kråklund tfn. 06 325 1809 fax. 06 317 1078
Bobäck, Orrnäs tfn. 06 325 2210 fax. 06 317 1078

Område 4

Karta område 4 (pdf)
Vöråstan, Berggatan 2-4 bostäder 401-422 tfn 06 325 2387 fax 06 317 1074
Berggatan 2-4  bostäder 001-319 tfn 06 325 2389 fax 06 317 1074
Centrum Station tfn 06 325 2058 fax 06 317 1074
Sundom, Vasklot tfn 06 325 1659 fax 06 317 1068

Område 5

Karta område 5 (pdf)
Lillkyro tfn. 06 325 8504 fax. 06 317 1079
Gerby, Västervik, Dragnäsbäck (gräns Spetsgatan), Infjärden
tfn. 06 325 2103 fax. 06 317 1077
Hemstrand, Dragnäsbäck, Vapenbrödrabyn, Impivaara, Skogsberget, Forskärr
tfn. 06 325 2109 fax. 06 317 1077

Område 6

Karta område 6 (pdf)
Sandviken västra tfn. 06 325 2048 fax. 06 317 1069
Sandviken östra tfn. 06 325 1627 fax. 06 317 1069
Högbacken, Sunnanvik tfn. 06 325 1637 fax. 06 317 1069