Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Tulpaner

Hemvårdens kontaktuppgifter

Här finns hemvårdens viktigaste kontaktuppgifter.

Chefen för hemvården
Paula Olin tfn. 040 145 0410
paula.olin@vaasa.fi

Chef för sjukvårdsservice-enheten
Birgitta Tuominen tfn. 06 325 2230, 040 092 2003
birgitta.tuominen@vaasa.fi

Hemvårdens serviceledarna:
Telefontider måndag kl 12.00-14.00 och tisdag-fredag kl 9.00-11.00

Område 1 Karta område 1 (pdf)
Centrum norra, östra tfn. 06 325 2365
Centrum västra tfn. 06 325 2584

Område 2 Karta område 2 (pdf)
Brändö tfn. 06 325 2386

Område 3 Karta område 3 (pdf)
Korsnäståget, Gamla-Vasa, Runsor, Höstves, Orrnäs,
Bobäck, Roparnäs tfn. 06 325 2379
Kiilskiftet, Melmo tfn. 06 325 2363

Område 4 Karta område 4 (pdf)
Vöråstan, Centrum Station, Berggatan 2-4 bostäder 401-422 tfn. 06 325 2584
Berggatan 2-4 bostäder 001-319 tfn. 06 325 2586
Sundom, Vasklot tfn. 06 325 2365

Område 5 Karta område 5 (pdf)
Lillkyro tfn. 06 325 2363
Gerby, Hemstrand, Dragnäsbäck, Vapenbrödrabyn,
Impivaara tfn. 06 325 2586

Område 6 Karta område 6 (pdf)
Sandviken, Sunnanvik, Högbacken tfn. 06 325 2377

Hemvårdens kartläggningsteam (nya klienter) tfn. 06 325 2583
Telefontid under vardagar kl 8.30-15.00

Hemvårdens servicerådgivare tfn. 06 325 2560
Telefontider under vardagar kl 9.00-11.00 och 12.00-14.30

Hemsjukvården:
Telefontid under vardagar kl 13.00-15.00

Område 1 Karta område 1 (pdf)
Centrum norra tfn. 06 325 1665 fax. 06 317 1068
Centrum västra tfn. 06 325 1257 fax. 06 317 1068
Centrum östra tfn. 06 325 1237 fax. 06 317 1068

Område 2 Karta område 2 (pdf)
Brändö tfn. 06 325 2106 fax. 06 317 0177

Område 3 Karta område 3 (pdf)
Roparnäs tfn. 06 325 2110 fax. 06 317 1078
Kilskiftet, Melmo, Aaltoparken, Kornäståget (vänstra sidan av Kapellbacksvägen)
tfn. 06 325 1804 fax. 06 317 1078
Kornäståget, (Högra sidan av Kapellbacksvägen) Gamla Vasa, Runsor, Höstves, Aspnäs, Prästgårdsbacken, Kråklund tfn. 06 325 1809 fax. 06 317 1078
Bobäck, Orrnäs tfn. 06 325 2210 fax. 06 317 1078

Område 4 Karta område 4 (pdf)
Vöråstan, Berggatan 2-4 bostäder 401-422 tfn 06 325 2387 fax 06 317 1074
Berggatan 2-4  bostäder 001-319 tfn 06 325 2389 fax 06 317 1074
Centrum Station tfn 06 325 2058 fax 06 317 1074
Sundom, Vasklot tfn 06 325 1659 fax 06 317 1068

Område 5 Karta område 5 (pdf)
Lillkyro tfn. 06 325 8504 fax. 06 317 1079
Gerby, Västervik, Storviken, Hemstrand, Dragnäsbäck, Vapenbrödrabyn, Impivaara, Skogsberget, Forskärr tfn. 06 325 2109 fax. 06 317 1077

Område 6 Karta område 6(pdf)
Sandviken västra tfn. 06 325 2048 fax. 06 317 1069
Sandviken östra tfn. 06 325 1627 fax. 06 317 1069
Högbacken, Sunnanvik tfn. 06 325 1637 fax. 06 317 1069

Hemvårdens förmän:
Område 1 tfn. 040 530 4701
Område 2 tfn. 040 530 4705
Område 3 tfn. 040 530 4710
Område 4 tfn. 040 546 4574
Område 5 tfn. 0500 460 049
Område 6 tfn. 040 865 7453
Center för verksamhetsstyrning tfn. 040 763 8071

Rehabiliteringskordinator tfn. 044 475 0535
Assistent för äldreomsorgen tfn. 040 673 1550