Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Hemvårdens stödtjänster

Hemvårdens stödtjänster är tjänster som stöder klientens möjligheter att klara vardagen. En separat stödserviceavgift uppbärs för tjänsterna.

Ytterligare uppgifter om användningen av stödtjänster ger det egna områdets hemvårdens serviceledare.

Apoteksservice

Apoteksservicen genomförs som doseringsdistribution (ANJA). Avtalsapoteket levererar medicinerna till hemvården i doseringspåsar med två veckors mellanrum, och hemvården ansvarar för att leverera medicinerna till klienterna.

I läkemedelbehandlingen ingår handledning och rådgivning av vårdpersonalen samt ansvar för att uppfölja klientens mående. Läkemedelsbehandlingens verkningar bedöms i samarbete med den vårdande läkaren. Apoteksservicen förbättrar säkerheten inom den medicinska vården, främjar att behandlingen fungerar och sparar i medicinkostnader. För servicen debiteras en avgift.

 

Badservice

Servicen är ämnad för klienter som har bristfälliga möjligheter eller utrymmen att tvätta sig hemma. Till badservice ingår transporten. För servicen och transporten debiteras en avgift.

 

Butikservice

Skötaren gör tillsammans med klienten en beställning till butiken. Butikskassen levereras hem till klienten. Servicen fungerar under vardagar. För servicen debiteras en avgift.

 

Gräsklippningsservice

Servicen är riktad enbart till krigsinvalider. För servicen debiteras en engångsavgift som faktureras månatligen. Man kan även fråga om hjälp med gräsklippning av privata företagare.

 

 

Matservice

Inom matservicen kan maten levereras hem eller också kan klienten besöka olika verksamhetspunkter för att äta. Stadens måltidsservice beviljas enligt behovsprövning. Hemservicehandledaren i det egna området ger information om hemtransport av måltider.

Måltidsmöjligheter ordnas på följande platser:
• I Bruksgårdens servicecenter (Brändövägen 39) på vardagar och under veckoslut kl. 1o.30-12.30
• I Berghemmets servicecenter (Berggatan 2-4) vardagar kl. 11-13
• Dammbrunnens matsal (Dammbrunnsvägen 4) vardagar kl. 11-13  finns enbart för de pensionärer som har anhöriga som vårdas i stadssjukhusets avdelningar. Under veckosluten är matsalen öppen för alla pensionärer kl. 11-13.
• Hemstrands servicehem (Andvägen 12A) vardagar kl. 11-12.30
• Fyrrykartanos servicehem (Lillkyrovägen 51) vardagar kl. 11.00-13.00, matbiljetter säljes i Lillkyros samservicepunkt.

Även privata producenter av måltidsservice levererar hem måltider.

 

Snöservice

Snöservice köpes i första hand av privata företagare, för mindre bemedlade kan stadens snöskottning vid behovsprövning beviljas. I första hand är stadens service riktad åt krigsinvalider.

Godkända momsfria privata producenter av socialservice(pdf)

Trygghetstelefon

Trygghetstelefon beviljas enligt behovsprövning. För servicen debiteras en månadsavgift enligt bruttoinkomst. Mer information om trygghetstelefon fås av servicerådgivaren eller hemvårdens serviceledaren i det egna området.

Trygghetstelefonansökan med bilagor (Word)
Trygghetstelefonansökan med bilagor Everon (pdf)

 

 

Ta kontakt

Egna områdets hemvårdsserviceledare.

Servicerådgivare vardagar kl 9-11 och 12-14.30