Förbigå menyn
Puutalo

Privata socialservice

Klient är berättigad till socialservice utan moms om han/hon inte klarar sig vardagen utan hjälp på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga. Servicen utan moms kan vara t.ex. hushållsarbete, matservice och hemservicens stödtjänster.

Socialvården baserar sig på antingen ett myndighetsbeslut eller ett skriftligt avtal mellan serviceproducenten och klienten. Serviceproducenten har gjort upp en serviceplan eller motsvarande i samarbete med klienten.

Kunden kontaktar direkt det företag varifrån han/hon vill köpa servicetjänster. Serviceavtal och serviceplan skrivs mellan företaget och kunden.

Godkända momsfria privata producenter av socialservice  (pdf)

 

Till företag

Mera Information:

Förvaltningssekreterare Sinikka Peltonen, tfn 06 325 2361  sinikka.peltonen@vaasa.fi

Anmälan om mervärdesskattefri privat socialservice (pdf)
Anmälan om mervärdesskattefri privat socialservice (word)