Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Stöd för närståendevård

Med stöd för närståendevård stöder man funktionshindrade, långtidssjuka och äldre personers möjligheter att bo hemma.

Stödet för närståendevård består av vårdarvode åt närståendevårdaren samt av tjänster och stöd som ges vårdtagaren och vårdaren. Vid fastställande av vårdarvode beaktas den vårdades funktionsförmåga, vårdbehovets mängd samt hur bindande och krävande vården är.

Till ansökan om stöd för närståendevård fogas läkarutlåtande, av vilket framgår vårdtagarens dagliga vårdbehov. Stöd för närståendevård kan beviljas om en person på grund av nedsatt funktionsförmåga, långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller annan motsvarande orsak behöver vård eller annan omvårdnad som är möjlig att ordna i vårdtagarens hem. Vården bör vara mer bindande och krävande än normal omsorg mellan medlemmar i en familj. Vårdbehovet utreds alltid från fall till fall.

Ett närståendevårdsavtal ingås mellan närståendevårdaren och Vasa stad. Stödet är beskattningsbar inkomst för vårdaren och berättigar till pension. Stöd för närståendevård beviljas enligt budgeterade medel.

 

Hemvårdens ansvarsområde

Hemvårdens ansvarsområde omfattar personer över 18 år och åldringar.

Hemvårdens ansökan om stöd för närståendevård  (pdf)

Hemvårdens kriterier för beviljande av närståendestöd (pdf)

Kostnader som ersätts för närståendevikariat (pdf)

Tilläggsuppgifter under vardagar kl. 9-11
tfn. 040 530 4711 (efternamn A-K) och tfn. 040 836 9255 (efternam L-Ö samt Lillkyro)

 

 

Handikappservicens ansvarsområde

Handikappservicens ansvarsområde omfattar alla barn och unga under 18 år personer med utvecklingsstörning i alla åldrar.

Elektroniska tjänster:  https://asiointi.vaasa.fi/web/guest/lomake_omaishoidontuki

Ansökan om stöd för närståendevård

Handikappaservicens kriterier för beviljande av närståendestöd (pdf)

 

Kostnader som ersätts för närståendevikariat barn- och familjesocialarbete  (pdf)

Kostnader som ersätts för närståendevikariat vuxen socialarbete  (pdf)

Instruktioner för stöd för närståendevård med anledning av den uppkomma situationen på grund av coronaviruset (pdf)

Tilläggsuppgifter:
Barn- och familjesocialarbete (i familjen finns minderåriga barn)

 • socialhandledare, handledning och rådgivning tfn 06 325 2953
 • socialarbetare tfn 06 325 2321 (efternamn A-L)
 • socialarbetare tfn 06 325 2547 (efternamn J-O)
 • socialarbetare tfn 06 325 2602 (efternamn P-Ö)
 • ledande socialarbetare tfn 06 325 4398

Vuxensocialarbete

 • socialhandledare tfn. 06 325 3957
 • socialhandledare tfn. 06 325 3959

 

Ta kontakt

Hemvårdens ledare för närståendestöd under vardagar kl. 9-11

tfn. 040 530 4711 (efternamn A-K) och tfn. 040 836 9255 (efternam L-Ö samt Lillkyro)

Handikappservicens ansvarsområde

Tilläggsuppgifter:
Barn- och familjesocialarbete (i familjen finns minderåriga barn):

 • socialhandledare, handledning och rådgivning tfn 06 325 2953
 • socialarbetare tfn 06 325 2321 (efternamn A-I)
 • socialarbetare tfn 06 325 2547 (efternamn J-O)
 • socialarbetare ftn. 06 325 2602 (efternamn P-Ö)
 • ledande socialarbetare tfn. 06 325 4398

Vuxensocialarbete

 • socialhandledare tfn. 06 325 3957
 • socialhandledare tfn. 06 325 3959