Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Motionsservice för äldre

Verksamheten riktar sig till hemmaboende vasabor över 65 år, vars fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmåga är nedsatt eller riskerar att bli nedsatt. Vår verksamhet stöder hemmaboende åldringar och deras anhöriga. Målsättningen är att bibehålla och förbättra klientens funktionsförmåga samt att stöda hemmaboende.

Träningen sker i grupper, balans- och muskelträning i motionssalarna samt i vattengymnastikgrupperna. I grupperna finns ledare på plats och klienten tränar en gång i veckan på överenskommen tid. Motionssalarna finns på Berggatan och Dammbrunnsvägen. Vattengymnastik ordnas på Dammbrunnsvägen.

Till grupperna kan man göra ansökan på eget initiativ eller på basen av rekommendation från motionsrådgivningen eller nån annan remissinstans. Vi kartlägger klientens lämplighet baserat på förhandsuppgifterna, test av funktionsförmågan och urvalskriterierna. Tjänsten är avgiftsbelagd.

Förutom gruppverksamhet har seniorerna möjlighet till avgiftsfri individuell motionsrådgivning. Vid motionsrådgivningen fås information om motionsmöjligheter i staden och instruktioner om hur man sköter sin kondition.

Till grupperna söker man med ansökningsblankett som finns på följande platser: Seniorcenter (Dammbrunnsvägen och Berggatan), Hälsostationer och Medborgarinfo (huvudbibliotek) eller via följande länk: Ansökningsblankett (pdf)

Ansökningar kan inlämnas under vår- och höstterminerna.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Tilläggsuppgifter:

  • Motionshandledning tfn 040 747 3904

  • Bergcenter motionssal tfn 040 775 0042, 040 170 2027

  • Dammbrunnsgårdens motionssal och Vattengymnastik tfn 040 747 3904