Förbigå menyn

Information om coronaviruset

SAS-byrån (SAS från finskans Selvitä–Arvioi-Sijoita)

SAS-kontoret är en informations- och serviceenhet som förmedlar kortvariga och långvariga vårdplatser.

Effektiverat serviceboende

Effektiverat serviceboende är utformat för personer som behöver hjälp 24 timmar om dygnet och för vilka hemtjänsten inte längre är tillräcklig. Du kan ansöka om effektiverat serviceboende skriftligt eller muntligt. Ansökan (pdf). Ansökan behandlas av den tvärvetenskapliga SAS arbetsgruppen så snart som möjligt, efter att alla nödvändiga bilagor har lämnats in. Behandlingen av ansökan innehåller en bedömning av servicebehovet i enlighet med socialvårdslagen. Beslutet skickas hem med post.

Kriterier för effektiverat serviceboende i hem och institutionell vård (pdf).

Ytterligare information: Socialarbetare 0400 910 698

Kortvariga vårdplatser (Intervallvårdplatser)

Intervallvårdplatser är avsedda för dem som behöver tillfällig vård, omsorg och rehabilitering. Intervallvård kan också sökas för att närstående vårdare skall få vila upp sig. Då man söker efter en lämplig plats är det den fysiska och mentala funktionsförmågan, det vill säga behovet av hjälp i olika situationer, som är av avgörande betydelse. Behandling kan arrangeras som en tillfällig eller regelbundet återkommande behandling, dvs som en intervallvård.

Kortvariga vårdplatser (intervall) kan ansökas med bifogade blankett. (pdf)

Kortvarig och intervallvård ges på Himalayas servicehus och Bruksgården.

Ytterligare information: Ansvarig handledare 040 868 4602

Kortvarig vård, stadens sjukhus avdelning 6

Ytterligare information: Sjuksköterska 040 715 5521

Dagverksamhet

Till dagverksamheten söks med en ansökan. Den kan fyllas i antingen av kunden själv eller av en närstående eller av t.ex. social- och hälsovårdspersonal. Blanketten innehåller adressinformation dit ansökan skall skickas. Valet och beslutet om dagcentret görs av SAS-byråns sjuksköterska.

Ansökan till Seniorcentrets dagverksamhet

Ytterligare information: Sjuksköterska 040 715 5521

 

Beslut om kundavgifter för hemvård, dagcenter, kortvarig vård (intervall), effektiverat serviceboende och institutionell vård görs på klientavgiftsbyrån.