Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Hand i hand

Serviceboende för äldre

Serviceboende är boende i servicehusets småhem, där invånaren har ett eget rum till förfogande och därtill småhemmets gemensamma utrymmen. Vårt servicehus är ämnat för seniorer, som inte längre klarar sig i sina egna hem med hjälp av hemservicens stöd.

Besöksinstruktioner inom serviceboende från 11.10.2021

Besökspolicyn har normaliserats på äldreboenden med vissa undantag.

Besöken genomförs hälsosäkert. Visitera inte enheten ifall du har infektionssymtom. Vi följer noggranna hygienföreskrifter, handtvätt samt användning av desinfektionsmedel. Vi förutsätter ytterligare sedvanliga säkerhetsavstånd.

Arrangörer bör ta kontakt med enhetens föreståndare, så att eventuella mindre tillställningar kan ordnas hälsotryggt enligt ovan givna riktlinjer.

Användning av skyddsmask är obligatoriskt.

11.10.2021 Riikka Saari ,Chef för serviceboende, Markus Råback, Överläkare för hem-och anstaltvård

Alla nyheter om situationen med coronaviruset

Telefonnumren till servicehusen 24/7:

Fyrrykartano: tfn 040 183 0241
Himalaja: tfn 06 325 3421
Hemstrand: tfn 040 645 8585
Krannila: tfn 040 641 3485
Brändös Pärla: tfn 0400 852 635
Bruksgården: tfn 040 126 1889

Allmänt om serviceboende

De boende inreder själva sitt rum och får den service som de behöver från servicehuset.

För att få en serviceboendeplats finns kriterier som fastställts av SAS-arbetsgruppen.  Arbetsgruppen väljer invånarna till såväl stadens servicehus som till privata servicehus, från vilka staden köper serviceboende. Den genomsnittliga kötiden är 55 dagar.

Stifta bekantskap med våra hus:

Undersidor

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Kontaktuppgifter

Privata servicehusen

Vasa stad köper serviceboende från följande privata servicehus:

Attendo Kaarlentupa

Attendo Milka

Attendo Omenapuisto

Carl & Carolina (svenskspråkig)

Fylgia (svenskspråkig)

Esperi Gustav

Mainiokoti Isolahti