Förbigå menyn
Hand i hand

Serviceboende för äldre

Serviceboende är boende i servicehusets småhem, där invånaren har ett eget rum till förfogande och därtill småhemmets gemensamma utrymmen. Vårt servicehus är ämnat för seniorer, som inte längre klarar sig i sina egna hem med hjälp av hemservicens stöd.

De boende inreder själva sitt rum och får den service som de behöver från servicehuset.

För att få en serviceboendeplats finns kriterier som fastställts av SAS-arbetsgruppen.  Arbetsgruppen väljer invånarna till såväl stadens servicehus som till privata servicehus, från vilka staden köper serviceboende. Den genomsnittliga kötiden är 55 dagar.

Stifta bekantskap med våra hus:

Undersidor

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Kontaktuppgifter

  • Tf. chefen för serviceboende Eila Nyby 040 530 4702

  • SAS-arbetsgruppens socialarbetare 0400 910 698

Privata servicehusen

Vasa stad köper serviceboende från följande privata servicehus:

Attendo Kaarlentupa

Attendo Milka

Attendo Onnenkaivo

Carl & Carolina (svenskspråkig)

Fylgia (svenskspråkig)

Esperi Gustav

Mainiokoti Isolahti