Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Präntöön Helmen sisäpiha

Brändös Pärla

I vårt servicehem finns fyra småhem: Korallen, Snäckan, Näckrosen och Säven, som sammanlagt har 60 bostäder. Våra bostäder är 25 m² och i varje bostad finns eget badrum. Invånarna möblerar och inreder det egna rummet enligt smak med egna möbler och saker. Sängen och en madrass finns färdigt i rummet. Därtill har våra invånare gemensamma måltids-, vistelse- och bastuutrymmen samt gym, balkonger och ett friluftsområde.

Coronavirussituationens inverkningar

 

Alla nyheter om situationen med coronaviruset

Allmänt om serviceboende

I vårt småhem finns vårdpersonalens hjälp tillgänglig dygnet runt. Vårt mål är att boendet är tryggt och självständigt. Varje invånare har en ansvarig skötare, som fungerar i effektivt samarbete med de anhöriga och olika sakkunniga genom att ge handledning och rådgivning. Med invånaren och dennes anhöriga uppgör vi en plan för välbefinnande, som baserar sig på bl.a. förstärkande av den självständiga funktionsförmågan, delaktighet och självbestämmanderätt.

Invånaren betalar hyra för sin bostad. Vi tillreder dagliga varma måltider i servicehusets eget kök och morgonmål samt kvällsbitar tillreds i småhemmen.

Brändös Pärla är en tvåspråkig enhet för boendeservice, vars invånare väljs av SAS-arbetsgruppen.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Kontaktuppgifter

  • Säven 040 846 3870

  • Näckrosen 040 085 2675

  • Snäcken 040 825 2635

  • Korallen 040 846 3449

  • Enhetschef Marjo Suutari 040 745 2490