Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Fyrrykartano, palvelutalo

Fyrrykartano

I vårt servicehem finns tre småhem: Eeva, Edit och Eetu som sammanlagt har 45 bostäder. Våra bostäder är 25 m2 och i varje bostad finns eget badrum. Invånarna möblerar och inreder det egna rummet enligt smak med egna möbler och saker. Sängen och en madrass finns färdigt i rummet. Därtill har våra invånare gemensamma måltids-, vistelse- och bastuutrymmen samt gym, balkonger och ett friluftsområde.

Coronavirussituationens inverkningar

 

Alla nyheter om situationen med coronaviruset

Allmänt om serviceboende

I vårt småhem finns vårdpersonalens hjälp tillgänglig dygnet runt. Vårt mål är att boendet är tryggt och självständigt. Varje invånare har en ansvarig skötare, som fungerar i effektivt samarbete med de anhöriga och olika sakkunniga genom att ge handledning och rådgivning. Med invånaren och dennes anhöriga uppgör vi en plan för välbefinnande, som baserar sig på bl.a. förstärkande av den självständiga funktionsförmågan, delaktighet och självbestämmanderätt.

Invånaren betalar hyra för sin bostad. Vi tillreder dagliga varma måltider i servicehusets eget kök och morgonmål samt kvällsbitar tillreds i småhemmen.

Hemstrands invånare väljs av SAS-arbetsgruppen.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Kontaktupgifter

  • Vardagar (kl 8-15) 06 325 8422

  • Edit 040 487 2042

  • Eetu 040 183 0241

  • Eeva 040 486 8491

  • Enhetschef Riikka Saari