Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Himalaja

I vår servicehem finns fyra småhem: Kataja, Kastanja, Alpen och Aurora, som sammanlagt har 58 bostäder. I Himalaja finns även två intervallsmåhem: Venny och Elvi. Dessa är riktade till hemmaboende seniorer, som behöver kortvarig vård som stöd för hemmaboende.

Coronavirussituationens inverkningar

 

Alla nyheter om situationen med coronaviruset

Allmänt om serviceboende

Invånarna möblerar och inreder det egna rummet enligt smak med egna möbler och saker. Sängen och en madrass finns färdigt i rummet.  Därtill har våra invånare gemensamma måltids-, vistelse- och bastuutrymmen samt gym, balkonger och ett friluftsområde till sitt förfogande.

I småhemmen fås vårdpersonalens hjälp att fås dygnet runt, då behov uppstår. Varje invånare har en ansvarig skötare, som fungerar i effektivt samarbete med de anhöriga och olika sakkunniga genom att ge handledning och rådgivning. För invånarna uppgörs tillsammans med invånaren och de anhöriga en välfärdsplan, som baserar sig bl.a. på att förstärka den självständiga funktionsförmågan, delaktigheten och självbestämmanderätten.

Invånaren betalar hyra för sin bostad. Dagliga varma måltider tillreds i servicehusets eget kök och morgonmål samt kvällsbitar tillreds på plats i småhemmen.

Himalaja är en tvåspråkig enhet för serviceboende, vars invånare väljs av SAS-arbetsgruppen

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Kontaktuppgifter

  • Alppi 040 537 4645

  • Aurora 040 358 8443

  • Kastanja 040 358 5846

  • Kataja 040 537 6948

  • Elvi (intervall) 040 537 2791

  • Venny (intervall) 040 538 3166

  • Enhetschef Maren Konttinen 040 352 9161