Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Krannilan sisäpiha

Krannila

I vårt servicehem finns fyra småhem: Suoma, Senni, Hilta och Väinö, som sammanlagt har 60 bostäder. Våra bostäder är 25 m² och i varje bostad finns eget badrum. Invånarna möblerar och inreder det egna rummet enligt smak med egna möbler och saker. Sängen och en madrass finns färdigt i rummet. Därtill har våra invånare gemensamma måltids-, vistelse- och bastuutrymmen samt gym, balkonger och ett friluftsområde.

Coronavirussituationens inverkningar

 

Alla nyheter om situationen med coronaviruset

Allmänt om serviceboende

I vårt småhem finns vårdpersonalens hjälp tillgänglig dygnet runt. Vårt mål är att boendet är tryggt och självständigt. Varje invånare har en ansvarig skötare, som fungerar i effektivt samarbete med de anhöriga och olika sakkunniga genom att ge handledning och rådgivning. Med invånaren och dennes anhöriga uppgör vi en plan för välbefinnande, som baserar sig på bl.a. förstärkande av den självständiga funktionsförmågan, delaktighet och självbestämmanderätt.

Invånaren betalar hyra för sin bostad. Dagliga varma måltider levereras av näringscentralens kök, morgonmål och kvällsbit tillreds i småhemmen.

Krannila är en finskspråkig enhet för serviceboende, och invånarna väljs av SAS-arbetsgruppen.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Kontaktuppgifter

  • Vårdare 040 641 3485

  • Tf. enhetschef Kirsi Lehtimäki 040 775 0541