Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Servicerådgivning till äldre

Servicerådgivning till äldre tillhör välmående- och hälsobefrämjande hembesök (VäHä), hälsobesök på Seniorcentret för dom som fyller 77 år, allmän servicerådning samt nätrådgivning.

Välmående- och hälsobefrämjande hembesök

Vi kartlägger klientens välmående, hälsa och funktionsförmåga, samt att ger råd och stöd för att underlätta att bo hemma. Vid behov ger vi också rådgivning gällande olika serviceformer som kan befrämja klientens välmående.

Besöken är kostnadsfria och frivilliga.

De Välmående- och Hälsobefrämjande hembesöken (VäHä) riktar sig till Vasabor som fyller 80 år och som för tillfället inte använder stadens tjänster regelbundet. Inbjudan och intervjublankett skickas hem. Klienten beställer själv en tid för hembesöket, alternativt kan intervjun ske vid mottagningen.

Hälsovårdscentralen kan också rekommendera besök till personer över 65 år.

HYTE för närståendevårdare är avsett för dom som har gjort ett Närvårdarkontrakt med staden.

Hälsobesök på Seniorcentret för dom som fyller 77 år

Hälsobesöket riktar sig till Vasabor som fyller 77 år och som för tillfället inte använder stadens tjänster regelbundet.

Besöket på mottagningen har du träff med sjukskötare och fysioterapeut.

Vi kartlägger klientens välmående, hälsa och funktionsförmåga. Om behov föreligger, ger vi råd gällande tillgängliga serviceformer.

Hälsobesöken är avsedda för Vasabor som fyller 77 år.

Inbjudan och intervjublankett skickas hem. Klienten beställer själv en tid för besöket.

Besöken är kostnadsfria och frivilliga.

Allmän servicerådning och handledning

Vi ger allmän servicerådgivning och ger svaret om du har andra frågor gällande åldrandet.

Nätrådgivning

I Nätpunkten Senjor erbjuder vi rådgivning gällande datorer och användning av nätet åt alla Vasabor över 65 år.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Välmående- och hälsobefrämjande hembesök

Välmående- och hälsobefrämjande hembesök för 80 åringar: servicerådgivare i Seniorcenter tfn 040 168 4939
Välmående- och hälsobefrämjande hembesök, över 65- åringar och närståendevårdare: hälsovårdaren vid Seniorcenter tfn 0400 992 438

Hälsobesök på Seniorcentret för dom som fyller 77 år

Tilläggsuppgifter: kl 8-15, tfn 040 743 7561

Allmän servicerådning och handledning

Servicerådgivaren tfn 040 168 4939 eller hälsovårdaren tfn 0400 992 438

Nätrådgivning

Servicesekreterare tfn 040 559 5298